Kamper Geruchten Bureau 4-3-2023

In het kader van de door de gemeente gevorderde zendtijd vraagt het Kamper Geruchten Bureau, het KGB, uw aandacht voor de volgende onbevestigde berichten:

  • In het kader van de wet Taalzuiverheid mag er niet langer gesproken worden van “de bruine vloot”, maar is de juiste benaming Historische Vloot. “Iedere verwijzing naar het nationaal socialisme moet vermeden worden”, legt  voorlichter Ietje Wakker uit.
  • Het Stedelijk Museum is voornemens de hoed van oud-burgemeester Bort Koelewijn aan te kopen ten behoeve van de vaste collectie. Deze hoed heeft iconische waarde, aldus de directeur van het museum, het gezicht van Koelewijn herinnerd niemand zich, maar die hoed vergeet je nooit.
  • De gemeente overweegt om in het Torengebouw aan de Buiten Nieuwstraat een reconstructie te realiseren van het inmiddels vrijwel vergeten Kamper Binnenschippersbordeel. Het moet een historisch nauwkeurige reconstructie worden waarbinnen ook ruimte is voor ouwe-hoeren.
  • Voetbalvereniging Go Ahead is in het kader van haar nieuwe diversiteitsbeleid op zoek naar een katholieke aanvaller, liefst roodharig. Kandidaten kunnen zich melden bij de selectiecommissie.
  • Er komt een officiële oudemannenhangplek op het Burgemeester Berghuisplein. De hangplek komt onder toezicht van de ambtenaar seniorenbeleid en is op werkdagen geopend van elf tot drie en  toegankelijk voor 65plussers van alle gezindten.
  • Vanaf 1 juni geldt voor alle mannelijke 65plussers een samenscholingsverbod in de gehele binnenstad. Voor vrouwen geld een verbod op samenscholen voor groepjes van meer dan drie dames. Jongeren zijn vooralsnog vrijgesteld van samenscholen, tenzij ze een capuchon of hoodie dragen.
  • Vooruitlopend op het verbod om herten en reeën te houden heeft de gemeente besloten het hertenkamp aan te wijzen als opvang voor vluchtherten uit de Veluwe, Drenthe en Overijssel. Herten uit de rest van ons land, die voor wolven op de vlucht slaan, moeten opgevangen worden in de eigen regio. Dit om aanzuigende werking tegen te gaan. “Er is hier niet genoeg oud brood om alle herten op te kunnen vangen”, aldus een woordvoerder.

Tot zover de onbevestigde berichten van het Kamper Geruchten Bureau, KGB.