Inspirerende middag NOC*NSF en Sportraad Kampen

Hoe maken we Nederland het sportiefste land ter wereld, wat is daarvoor nodig en welke positie nemen lokale sportraden hierbij in? Het verlossende antwoord kwam afgelopen vrijdag niet, maar het was een interessante bijeenkomst in het stadhuis van Kampen, waar diverse lokale sportraden en het NOC*NSF bijeenkwamen om over deze onderwerpen te spreken.Sportraad Kampen en Sportraad Leeuwarden organiseerden samen met het NOC*NSF deze themamiddag. Landelijke trends en ontwikkelingen in de sport werden besproken in relatie tot de rol van de lokale sportraden. Bijna veertig sportbestuurders uit de noordelijke provincies kwamen hiervoor bijeen. De gemeente Kampen stelde het stadhuis beschikbaar voor deze bijeenkomst. Wethouder Bas Wonink sprak in de inleiding waarderende woorden uit over de Kamper Sportraad, de samenwerking met de sportraad is nuttig, de sportraad laat goede dingen zien, komt gevraagd en ongevraagd met advies en is waar nodig opbouwend kritisch.

Wonink ziet kansen waar het sportraden betreft om nog meer in te zoomen op de ‘software’ en niet de ‘hardware’: “het gaat vaak over accommodaties, onderhoud, geld, maar focus vooral op mensen, hoe krijgen we nog meer mensen aan het sporten?!”Ook werd deze middag met een schuin oog gekeken naar de landelijke politiek. Er zijn ideeën over een sportwet, er wordt gesproken over een ‘rijke schooldag’ (waar sport een onderdeel wordt van de dagelijkse schooldag), en wat dit betekent voor sportraden. Juist vanuit hun rol van belangenbehartiger van lokale sportverenigingen, de adviserende rol en de bijdrage die sportraden hebben (gehad) bij de diverse sportakkoorden maakt dat de sportraden een belangrijke verbindende spilfunctie hebben.Met uitdagende doelen en rollen ten opzichte de gemeenten, nieuwe gemeenteraden, sportclubs en de uitvoerende instanties gingen de sportbestuurders huiswaarts. Sportraad Kampen kijkt samen met de organisatoren van NOC*NSF terug op een inspirerende middag.