Stormvloedkering Ramspol gesloten

Rijkswaterstaat heeft donderdagochtend 17 februari rond 06.00 uur de Stormvloedkering Ramspol bij Kampen gesloten, om het achterland te beschermen tegen het hoogwater uit het IJsselmeer. Het scheepvaartverkeer is hierdoor tijdelijk gestremd.

Een combinatie van het stormachtige weer met zeer zware windstoten en neerslag, en het huidige hoge waterpeil op het IJsselmeer zorgen voor opstuwing van water en daarmee verhoogde waterstanden rond het IJsselmeer. Door de heersende windrichting kan er ook niet gespuid worden bij de Afsluitdijk. De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Hiermee wordt een korte onderbreking in de doorstroming veroorzaakt en de veiligheid van het achterland gewaarborgd.

Sluiting 17 februari

De sluiting van de opblaasbare kering is donderdagochtend 17 februari rond 05.00 uur gestart, zodat deze een uur later geheel in werking is. De kering blijft mogelijk langere tijd gesloten in verband met aanhoudend hoogwater. De vaarweg wordt pas weer vrijgegeven nadat het opblaasbare doek in de speciale bak op de bodem van het water ligt en door duikers is gecontroleerd. Dit kan in verband met de stroomsnelheden wat langer duren.

Mogelijke sluiting in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 februari.
In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 februari krijgen we mogelijk weer te maken met een hoogwatersituatie en kan de kering weer sluiten.

Scheepvaart

Het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) is vanaf donderdag 17 februari 3.46 uur gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met de sluiting. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Kijk voor de werking van de stormvloedkering Ramspol ook op

·         https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/waterkeringen/stormvloedkeringen/stormvloedkering-ramspol.aspx#123103

·         https://www.youtube.com/watch?v=4xZz8-O-V54

·         https://www.youtube.com/watch?v=0hOpFAzjWGg.