Nieuwe subsidieregeling voor culturele projecten

De gemeente Kampen wil culturele projecten stimuleren en stelt hiervoor jaarlijks € 34.000 subsidie beschikbaar. De subsidie is voor kunst- en cultuurprojecten die een vernieuwende bijdrage leveren aan het culturele aanbod in de gemeente Kampen. Per project kan maximaal € 3.000 subsidie worden aangevraagd. Subsidie aanvragen kan vanaf 23 februari via www.kampen.nl/cultuurproject.

De culturele sector heeft door corona een zware tijd achter de rug. Veel projecten konden alleen in aangepaste vorm of helemaal niet doorgaan. Met deze structurele regeling hoopt de gemeente Kampen dat projecten van de plank gehaald worden, initiatieven weer tot leven komen en de culturele sector een stimulans krijgt om nieuwe plannen te maken.

Cultuurwethouder Nieke Jansen: ”De afgelopen jaren waren erg pittig voor de cultuursector. Met deze regeling willen we de culturele sector weer een structureel houvast geven. Ik hoop dat we worden overspoeld door goede, originele plannen. Dan kan de culturele sector van Kampen weer opleven en brengen we mensen weer in contact met kunst, cultuur en hopelijk ook met elkaar.”

Aanvraagperiode

Het subsidiebudget is over 3 periodes verdeeld. Subsidie aanvragen is mogelijk voor de periode waarin een activiteit plaatsvindt. Een aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voor het begin van een subsidieperiode zijn ingediend. De periodes zijn:

  • januari – april (aanvragen voor 1 november)
  • mei – augustus (aanvragen voor 1 maart, in 2022 tot 1 april)
  • september – december (aanvragen voor 1 juli)

Omdat de nieuwe subsidieregeling vanaf 23 februari start, is het budget van periode 1 in 2022 toegevoegd aan periode 2. Aanvragen voor deze periode zijn mogelijk tot 1 april 2022.

Beoordeling

Elke aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van een scorelijst, waarbij originaliteit en vernieuwing extra belangrijk zijn. Daarnaast moeten projecten inwoners stimuleren om actief aan cultuur deel te nemen, inspelen op een maatschappelijke urgentie of nieuwe doelgroepen bereiken. De regeling wil ook de samenwerking tussen verschillende partijen stimuleren.

Aanvraag indienen

De subsidieregeling, de voorwaarden en de beoordelingscriteria zijn vanaf 23 februari te vinden op www.kampen.nl/cultuurproject. Daar kan de subsidie ook digitaal worden aangevraagd. Organisaties of personen in de culturele sector kunnen op basis van een projectplan een bedrag aanvragen van maximaal € 3.000.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het college neemt binnen 6 weken een besluit. De gemeente verstrekt subsidies totdat het subsidieplafond voor een periode is bereikt.