Gemeente

Gouden Erepenning voor jubilerende Brunneper Oranje Vereniging

De Brunneper Oranje Vereniging (BOV) viert dit jaar haar 100-jarig jubileum. Dit bijzondere moment wordt bekroond met een speciale onderscheiding. Tijdens een feestelijke receptie op woensdag 20 september reikt burgemeester De Rouwe om 19:30 uur een Gouden Erepenning uit aan de BOV. Deze erepenning wordt toegekend ter ere van het

Gemeente

Gemeente legt plan voor elektrisch laden voor aan samenleving

Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook in Kampen. Elektrisch rijden is noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 alle nieuwe auto’s niet meer op fossiele brandstof rijden. Dit vereist wel dat er voldoende laadinfrastructuur in de openbare ruimte is. De gemeente

Gemeente

𝗢𝗻𝗱𝗲𝗿𝗵𝗼𝘂𝗱 𝗦𝘁𝗮𝗱𝘀𝗯𝗿𝘂𝗴 𝗲𝗻 𝗮𝗮𝗻𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗜𝗝𝘀𝘀𝗲𝗹𝗸𝗮𝗱𝗲

De Stadsbrug en IJsselkade zijn van 4 tot en met 7 september tussen 18.30 en 06.00 uur voor doorgaand verkeer afgesloten. Omleidingen via de Europa Allee en Molenbrug. Fietsers en voetgangers worden met verkeersregelaars omgeleid en kunnen wel over de Stadsbrug. Aanwonenden IJsselkade zijn bereikbaar.

Gemeente

Monumentenraad Kampen breidt uit

Het college van B&W heeft vier leden toegevoegd aan de Monumentenraad Kampen. Deze raad adviseert het college al sinds 1993 gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van monumenten en erfgoed. Het gaat om de volgende vier nieuwe leden: Hiermee is de Monumentenraad weer op volle sterkte

Gemeente

Voorbereidingen Sonnenbergkwartier

Maandag 4 september starten de voorbereidingen in het Sonnenbergkwartier. Het gebied wordt opgehoogd met een laag zand. Het zand zal met vrachtwagens worden aangevoerd via de Oosterlandenweg. Bij de inrit van het terrein zullen verkeersregelaars worden ingezet. Het terrein is dan niet meer te gebruiken als parkeerterrein. In het Sonnenbergkwartier