Gemeente

Voorbereidingen Sonnenbergkwartier van start

De start van het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van 47 woningen en een kerk in het Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden wordt niet stilgelegd. De rechter van de Raad van State wees op 24 mei 2023 het verzoek tot een voorlopige voorziening van omwonende af. Met een voorlopige [lees verder]

Gemeente

Burgemeester stelt beleidsregels op voor de aanpak van woonoverlast

De burgemeester van Kampen heeft beleidsregels vastgesteld om op te treden bij woonoverlast. In de beleidsregels is een escalatieladder opgenomen waarin is beschreven onder welke omstandigheden en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de (bestuurlijke) maatregelen bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast. Wat is woonoverlast? De burgemeester heeft de bevoegdheid [lees verder]

Gemeente

Bovenhavenkwartier een stadsentree met allure

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de inrichting van het Bovenhavenkwartier een Ontwikkelkader vastgesteld en legt dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Een Ontwikkelkader is een specifiek toetsingskader voor nieuwbouwplannen van ontwikkelaars. Voor het Bovenhavenkwartier wordt gekozen voor een stadsentree met allure. Dat betekent dat de bebouwing [lees verder]

Gemeente

Oude beelden stadsbrug binnenkort te bewonderen in Bovenkerk

De twee beelden die van 1873 tot 1945 de toegangspoorten van de stadsbrug sierden, werden tot nu toe tentoongesteld in de Cellebroederspoort. De beelden ‘Stedenmaagd´ en ‘Landbouw en Nijverheid’ zijn vandaag verhuisd richting de Bovenkerk. Wethouder Boddeus was aanwezig en plaatste een foto van de verhuizing op Facebook.

Gemeente

Voorjaarsschoonmaakactie binnenstad op 15 mei

Op 15 mei wordt de binnenstad van Kampen schoongemaakt en opgeruimd. Die ochtend gaan  binnenstadondernemers tussen 9.00- 10.30 uur aan de slag met het opruimen van zwerfafval. Met een ludieke actie willen de binnenstadondernemers laten zien hoe ze met elkaar de binnenstad van Kampen de leefbaarheid kunnen vergroten. Iedereen is [lees verder]

Gemeente

Meer kansen voor flexibele huisvesting in Kampen

Gemeente Kampen wil de druk op de woningmarkt verlichten door flexibele huisvesting voor de spoedzoekers mogelijk te maken. Gemeente Kampen en deltaWonen hebben de intentie om samen op meerdere plekken in Kampen flexwoningen te plaatsen. Uit een locatieonderzoek komt de Buitenbroeksweg naar voren als locatie die zich goed leent voor [lees verder]

Gemeente

Gemeente Kampen verlengt Ontmoetingsfonds ontheemden

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten het zogeheten Ontmoetingsfonds ontheemden te verlengen en daarvoor een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen. Deze financiële regeling is bedoeld om ontmoetingen tussen Kampenaren en ontheemden te stimuleren. Het gaat daarbij zowel om gevluchte Oekraïners als om ontheemden in de tijdelijke [lees verder]