Crisisnoodopvang Zalkerbroek positief verlopen

De crisisnoodopvang Zalkerbroek, waar van februari tot november 2023 80 ontheemden woonden is bijzonder goed verlopen. Dat blijkt uit een evaluatie op verzoek van de gemeenteraad. De gemeente kreeg voor deze opvang een vergoeding van het COA. Daarmee zijn alle kosten ruimschoots gedekt. De gemeenteraad zal in 2024 besluiten over een passende bestemming van het resterende bedrag.

Geen incidenten

Van 27 februari tot en met 31 oktober 2023 hebben in hotel Zalkerbroek tachtig asielzoekers gewoond. Aanleiding was de vraag van de Veiligheidsregio IJsselland om deze groep over te nemen vanuit de gemeente Zwartewaterland. De eigenaar van het hotel geeft aan dat het verblijf prettig is verlopen. Ook de eigenaar van het naastgelegen tankstation is positief. De politie heeft geen enkele keer aanwezig moeten zijn als gevolg van een incident. Omwonenden zijn uitgenodigd hun ervaringen te delen, dit heeft geen reacties opgeleverd.

Veel maatschappelijke betrokkenheid

Vanuit de samenleving zijn verschillende initiatieven ontstaan om de bewoners te ondersteunen, zo kwamen er vrijwilligers taalles geven en werden er spelletjes gedaan. Het 8ste werk, de Stichting tot Behoud van Kamper Botters, Quintus, Bibliotheek Kampen, Tafeltennisvereniging Kampenion, Leger des Heils, Fit Progression, de Stichting Elele en verschillende kerken hebben allemaal bijgedragen aan dagbesteding en welzijn van de bewoners. Dit gebeurde onder coördinatie van Wijz Welzijn. Burgemeester Sander de Rouwe: “Ik ben er ontzettend trots op dat zoveel inwoners deze groep mensen een hart onder de riem wilden steken. Kampen heeft wederom laten zien een barmhartige en gastvrije gemeente te zijn.”

Kosten ruimschoots gedekt

De kosten van het verblijf van acht maanden zijn vergoed door het COA met een bedrag per bed per nacht. Met deze vergoeding zijn de kosten, ook voor de inzet van de gemeente, ruimschoots gedekt. Het college komt met een voorstel over hoe het resterende bedrag passend te besteden. De gemeenteraad zal daar in 2024 een besluit over nemen.

Crisisnoodopvang voorkomen
Om crisisnoodopvang zoals in Zalkerbroek in de toekomst te voorkomen, is vanuit de regio IJsselland het verzoek gekomen om te kijken naar alternatieven voor locaties die gaan sluiten, zoals de noodopvang aan de Industrieweg in Kampen. Wanneer deze locatie per 1 mei sluit, zullen ruim honderd ontheemden in theorie op straat komen te staan. Burgemeester De Rouwe: “De afgelopen maanden hebben we kunnen constateren dat het tekort aan opvangplekken aanhoudt. De ervaringen met deze groep ontheemden zijn goed. De huidige omstandigheden vragen van ons een zoektocht naar een andere locatie. De locatie moet wel passen binnen Kamper voorwaarden, benadrukt de burgemeester. “Het moet kleinschalig zijn en een zero tolerance beleid kennen. Bovendien willen en kunnen we niet zonder een grote betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.” De resultaten van deze locatieverkenning worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht.

Dit artikel is van de gemeente Kampen