Gemeente stemt in met ontwikkeling flexwoningen aan Buitenbroeksweg

Gemeente Kampen stemt in met de verdere ontwikkeling en realisatie van 24 flexwoningen aan de Buitenbroeksweg. Flexwoningen zijn bestemd voor één- en tweepersoonshuishoudens en zullen de druk op de woningmarkt deels verlichten.

Naar aanleiding van de verschillende onderzoeken en gesprekken met omwonenden, is het oorspronkelijke plan van 40 flexwoningen bijgesteld naar 24 flexwoningen. Wethouder Van der Sluis: “Met dit plan met 24 grondgebonden rug-aan-rug flexwoningen, zijn wij van mening dat er een mooie stap wordt gezet in het oplossen van het woningtekort. Met omwonenden is meerdere keren gesproken over de mogelijkheden. Zo ontstond een kwalitatief beter plan. Wij zijn van mening dat we hiermee tegemoet zijn gekomen aan een groot aantal bezwaren van omwonenden.”

DeltaWonen gaat de flexwoningen bouwen. Hiervoor wordt de vergunningaanvraag voorbereid en zo snel mogelijk ingediend bij de gemeente.