Vrijwillige Dijkwachters in actie: intensieve inspecties tijdens storm Pia

Vanaf donderdagmiddag 21 december zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijwillige dijkwachters in om de dijken rondom de Kampereilanden te inspecteren. Deze inzet is noodzakelijk vanwege de verhoogde waterstanden en de invloed van storm Pia, die het water naar de IJssel bij Kampen stuwt.

De dijkwachters zijn belast met het onderzoeken van de dijken op mogelijke zwakke plekken en schade. Gezien de drukte van de eigen medewerkers van het waterschap, die zich volledig wijden aan intensievere controles rondom de IJssel en de Vecht, is extra ondersteuning van vrijwilligers essentieel. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het uitvoeren van inspecties.

Op dit moment vertoont het water bij de keringen rondom Kampereiland, Mandjeswaard, de Pieper en de Zuiderzeepolder hogere niveaus dan gebruikelijk, wat duidelijk zichtbaar is. De vrijwillige dijkwachters brengen in de komende dagen alle afwijkingen en schades in kaart. Hierdoor kunnen de eigen dijkspecialisten van het waterschap zich vooral richten op analyse en het treffen van passende maatregelen. Op dit moment is de situatie nog onder controle.

Het waterschap beheert ongeveer 1.000 kilometer aan dijken en kades. Om deze waterkeringen te inspecteren tijdens periodes van storm en hoogwater, staan vrijwillige dijkwachters paraat. Hoewel deze mannen en vrouwen regelmatig oefenen, worden ze nu specifiek ingezet tijdens de impact van storm Pia.