Kampen

Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ en NUTKampen verenigen krachten.

In een bijeenkomst afgelopen dinsdaghebben de leden van zowel NUTKampen als de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ unaniem ingestemd met een verenigingssamenvoeging. Deze fusie resulteert in de oprichting van een gloednieuwe vereniging voor historie, nut en cultuur in de IJsseldelta. De formele oprichtingsdatum van deze vereniging is

Video

Columns Jan L te K gebundeld [VIDEO]

‘Is getekend Jan L te K’ zo eindigen de columns van Jan Leeferink uit Kampen altijd. Het nieuws van de afgelopen week word vaak op de hak genomen en daarbij moet de gemeente Kampen het vaak ontzien. Opvallend is dat juist Burgemeester Sander de Rouwe het eerste exemplaar in ontvangst

Waterschap

Begroting vastgesteld, waterschapsbelasting 2024 bekend

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stelde op dinsdag 21 november de begroting 2024 vast. Een stijging van de belastingtarieven is onontkoombaar door hogere kosten voor personeel, energie, materialen en digitalisering. Daarnaast staat het waterschap voor steeds grotere opgaven op het gebied van waterveiligheid, het zuiveren van

Gemeente

Ontbrekende stuk fietspad Reevediep aangelegd

De aanleg van het 1,7 kilometer lange fietspad op de dijk tussen de Nieuwendijkbrug en Reeve is nu klaar. Wethouder Erik Faber heeft vandaag samen met Peter Beelen van Gastvrije Randmeren het projectdossier ‘aanleg ontbrekende schakel fietspad’ afgesloten. Fietsers kunnen vanaf nu gebruik maken van dit vrij liggende fietspad langs

Van de redactie

NS adviseert om geen OV-fiets te huren

De NS adviseert iedereen om op dit moment geen OV-fiets te huren op stations. Dit vanwege een storing in het systeem waarmee de OV-fietsen worden in- en uitgecheckt. Het inleveren van een OV-fiets is wel mogelijk, meldt Anne van der Wal, woordvoerder van NS. “We vinden het heel vervelend voor