Gemeentewerken – Informatiemorgen Kampereiland 29 juni 2024

In het kader “Gemeentewerken -RTV IJsselmond” waren André van Rees (techniek) en Annie van ’t Zand (redactie Gemeentewerken) bij deze bijeenkomst aanwezig. De bijeenkomst was belegd om de zienswijze van de eilandbewoners inzake erfpacht en insteekrecht uit te leggen en te verduidelijken.

Met uitzondering van CDA, D66 en GroenLinks waren alle fracties vertegenwoordigd. De aanwezige sprekers, Henk Meuleman van de BBK (Burger Bewoners Kampereiland) en  Wessel Nies van de VSK (Vereniging Streekbelangen Kampereiland) bleken zich goed te hebben voorbereid. Voor Lubert Bosman die de problematiek rond de financiering en hypotheken aan de orde stelde gold hetzelfde.

De onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: de geschiedenis, retributie, insteekgeld, “de tafel van Herweijer”, participatie, het stappenplan van  minister Hugo de Jonge “Algemene Erfpachtbepalingen voor gemeentelijke erfpacht bij particuliere woonbestemmingen”, de onderzoeksrapporten die in de commissie Samenleving en Bestuur (S&B) op 16 mei zijn besproken en de problemen rond financiering. Natuurlijk werd ook het raadsvoorstel van het college besproken.

Van deze bijeenkomst is een geluidsopname gemaakt waarvan u hier de samenvatting kunt beluisteren.