RTV IJsselmond draagt online nieuwsvoorziening over aan streekomroep RTV 1IJsseldelta

RTV IJsselmond, de lokale omroep voor de gemeente Kampen, is maandag gestopt met de nieuwsvoorziening op haar website. Sinds vandaag heeft streekomroep (in oprichting) RTV 1IJsseldelta deze taak overgenomen. Het lokale nieuws is voortaan te vinden op de website 1Kampen. Precies een jaar geleden startte RTV 1IJsseldelta met haar eerste nieuwssite 1Zwolle.

RTV IJsselmond blijft voorlopig radio- en tv-programma’s maken en uitzenden via de gebruikelijke kanalen. Mensen die RTV IJsselmond via Facebook of berichtenplatform X volgden krijgen voortaan het nieuws aangeboden door 1Kampen.

Streekomroep RTV 1IJsseldelta
Op 1 januari 2025 wordt nieuwe wetgeving van kracht voor streekomroepen. De overheid wil daarmee de bijna 250 lokale omroepen omvormen tot tachtig streekomroepen. De lokale omroepen van Hattem, Kampen en Zwartewaterland hebben de krachten gebundeld om streekomroep RTV 1IJsseldelta gestalte geven. Na het royeren van RTV Focus Zwolle, de lokale omroep van de Overijsselse provinciehoofdstad, in maart 2023 heeft RTV 1IJsseldelta haar eigen online nieuwsvoorziening voor de grootste stad in de IJsseldelta opgestart.

Op 8 april 2023 lanceerde RTV 1IJsseldelta de nieuwswebsite 1Zwolle. De website werd afgelopen jaar ruim 3,5 miljoen keer bekeken door bijna 1,7 miljoen bezoekers. 1Kampen heeft dezelfde uitstraling en de samenwerking tussen de beide redactieteams is in de afgelopen maanden geïntensiveerd en versterkt. In de loop van 2024 volgen de nieuwswebsites 1Hattem en 1Zwartewaterland. Daarnaast komt er een overkoepelende website van RTV 1IJsseldelta.

Professioneel, onafhankelijk en financieel gezond
De overheid streeft naar professionele, onafhankelijke en financieel gezonde omroepen. Volgens de staatssecretaris is daarom de schaalvergroting noodzakelijk. De licenties van de lokale omroepen in Nederland zullen waarschijnlijk per 31 december 2025 worden beëindigd, waarna op 1 januari 2026 de streekomroepen van start gaan.

Voor de IJsseldelta kan maar één licentiehouder worden aangewezen. RTV 1IJsseldelta zet alles op alles om voor eind volgend jaar te voldoen aan de gestelde eisen. De start van 1Kampen wordt dan ook gezien als een volgende stap in de goede richting

1Kampen foto: Peter Denekamp