Kamper college wil subsidiemogelijkheid voor kosten verduurzamen woning

Om inwoners te ondersteunen bij het duurzamer maken van hun huis komt het college van B&W met een nieuwe subsidiemaatregel. Het college stelt een subsidiemaatregel van maximaal € 1.000 per huishouden voor. De gemeenteraad zal in maart daarover besluiten. Het voorstel van het college vloeit voort uit de Motie Groene Leges die met algemene stemmen is aangenomen in de raad.

De subsidie is ter compensatie van de leges die huiseigenaren moeten betalen wanneer een bouwvergunning of omgevingsvergunning nodig is voordat de woning verduurzaamd kan worden.

Wethouder duurzaamheid Erik Faber: “Als gemeente Kampen hebben we de ambitie om in 2050 een klimaatbestendige en aardgasvrije samenleving te hebben. En dat kunnen we niet zonder onze inwoners en ondernemers. Veel inwoners nemen initiatief om hun woning te verduurzamen, maar hikken ook tegen kosten aan. Er zijn al diverse subsidiemaatregelen, maar niet overal voor. Door als gemeente deze subsidie toe te voegen zal er een completer aanbod zijn.”

De subsidie zal, na goedkeuring van de raad, met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 ingaan en geldt voor kosten die na die datum zijn gemaakt. Er is dit jaar maximaal € 50.000 beschikbaar. Voor de zomer zal de uitgewerkte regeling aan te vragen zijn via de website van de gemeente Kampen.