Gemeente

Raadsvergadering gemeente Kampen 7-7-2022 [VIDEO]

1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Afscheid en installatie raadsleden en commissieleden 4. Benoeming wethouders 2   SCHORSING 5. Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen durven doen’ 2  6. Vragenhalfuurtje 7. Besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 11-05 en 09-06-2022 2  8. Mededelingen 9. Ingekomen stukken 1   HAMERSTUKKEN 10. Raadsvoorstel Woningbouw op locatie Kennedylaan 4 8  11. Raadsvoorstel [lees verder]