Kampen blijvend op de kaart als academiestad met jaarlijks symposium en ‘ongelooflijke wandeling’

Een jaarlijks symposium en de ongelooflijke wandeling’ moeten het verleden van Kampen als academiestad levend houden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen heeft vandaag besloten de komende drie jaar €5.000 beschikbaar te stellen voor deze ‘eigentijdse doorstart’ en nog eens eenmalig €5.000 voor het ontwikkelen van de historische wandeling.

Met het vertrek van de Theologische Universiteit van Kampen naar Utrecht, en daarmee het verdwijnen van de laatste theologische opleiding uit Kampen, is zowel vanuit de Theologische Universiteit als vanuit de gemeente de wens geuiteen blijvende relatie te houden. Een werkgroep heeft nagedacht over een eigentijdse doorstart van het academische (theologische) verleden van de stad Kampen. Burgemeester Sander de Rouwe: “Kampen heeft een rijk verdelen als Hanze-, garnizoen-, sigaren én academiestad. Daarbij is Kampen ruim honderdvijftigjaar een theologenstad geweest. Daar is een einde aan gekomen maar er is genoeg voorhanden om de geschiedenis levend te houden.”

Landelijke uitstraling

Het beoogde symposium moet een jaarlijks terugkerend evenement worden, met landelijke uitstraling. TU-hoogleraar Leon van den Broeke, “We denken aan een symposium op het snijvlak van theologie en het publieke domein, dat aansluit bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan Europa vanwege de verkiezingen in 2024, klimaat & duurzaamheid, en duurzame gemeenschappen in een gepolariseerde en geïndividualiseerde samenlevingDaarbij willen we toonaangevende sprekers uitnodigen.”

Verder is het voorstel een toeristische wandelroute te maken langs plaatsen uit de brede theologische historie van Kampen. Deze wandeling sluit aan bij het te schrijven boek over de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht 1854-2024 en is ingebed in de bredere historische context van Kampen als Hanze-, garnizoen-, sigaren- en academiestad. Het is de bedoeling dat de wandeling klaar is als in 2024 het eerste symposium plaatsvindt.