Ontmoetingsfonds op 2 oktober van start

Op 2 oktober is de gemeente Kampen gestart met het Ontmoetingsfonds. Hiermee kunnen inwoners van de gemeente subsidie aanvragen om activiteiten te organiseren die bijdragen aan het ontmoeten van buurtgenoten. Bijvoorbeeld een pluktuin of een koffieochtend.

Wethouder Erik Faber hoopt het sociale contact in de buurten en wijken hiermee te versterken: β€œMet het ontmoetingsfonds willen we faciliteren dat mensen elkaar in levende lijve gaan ontmoeten en met elkaar gaan verbinden. Dat mensen niet alleen naast elkaar, maar ook echt mΓ©t elkaar in de buurt of straat wonen.”

Twee tranches
Er is een budget van €200.000 euro beschikbaar. Dit wordt verdeeld over 2 gedeelten. Het eerste gedeelte loopt vanaf 2 oktober 2023 tot en met 31 maart 2024; het tweede van 1 april 2024 tot en met 31 december 2024. Het geld wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Er is dus €100.000 per gedeelte beschikbaar.

Aanvragen
Voor het Ontmoetingsfonds kunnen ook individuen een aanvraag doen. Dit mogen zowel kleine als wat grotere initiatieven zijn. De initiatieven moeten natuurlijk wel bijdragen aan ‘ontmoeting’ en voldoen aan de voorwaarden. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.ontmoetingsfonds.nl.

Samenwerking en commissie
Na een succesvolle samenwerking met Kampen Partners, Sambiq en WIJZ Kampen tijdens het Heropeningsfonds in 2021 heeft de gemeente Kampen besloten om ook met het Ontmoetingsfonds samen te gaan werken. Ook nu zal de uitvoering belegd worden bij Kampen Partners. De initiatieven worden beoordeeld door een commissie bestaande uit afgevaardigden van zowel de gemeente als Kampen Partners, Sambiq en WIJZ.