VVD Kampen vraagt compensatie voor horeca & winkeliers

Kampen – De VVD Kampen verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kampen om ruim 1 miljoen euro in te zetten voor de compensatie van horecaondernemers, winkeliers, evenementen en kappers. In de financiële eindejaarsbrief van 2021 liet het college de Gemeenteraad weten nog ruim € 1.5 miljoen beschikbaar te hebben voor Corona compensatiemiddelen. De VVD fractie ziet een groot deel van deze gelden graag besteed worden aan een groep ondernemers die in de afgelopen twee jaar hard zijn getroffen door de maatregelen en roept het college daarom op om een plan te ontwikkelen voor de besteding van deze gelden. “Het compensatiegeld is er, dus laten we het inzetten op een plek waar dit het hardste nodig lijkt. We hebben deze groep ondernemers in de toekomst hard nodig wanneer we Kampen bruisend en levendig willen houden. Iets dat onze fractie van harte toejuicht!”, aldus fractievoorzitter Beent Keulen. De lokale politieke partij draagt ook enkele voorbeelden aan bij het college, zo kan het bedrag worden ingezet voor het compenseren van gemeentelijke kosten bij evenementen, bijvoorbeeld door (tijdelijke) afschaffing van precarioheffing en leges in 2022. Andere ondernemers hebben wellicht meer behoefte aan een onafhankelijke businesscoach die ondernemers kan adviseren over de ontwikkeling van het bedrijf in de toekomst en om eventuele uitgestelde betalingen in te lopen. VVD Kampen wil ondernemers weer de ruimte geven om te kunnen ondernemen!