Muskusrattenbestrijders speuren vaker op quads

De muskusrattenbestrijders van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gebruiken steeds vaker een quad om hun werk uit te voeren. En dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het gebruik van een quad verlicht de arbeidsomstandigheden van dit vaak fysiek zware beroep. Daarnaast kunnen de bestrijders makkelijker en sneller sloten afspeuren voor het zoeken naar holen van muskusratten en voor het controleren van de vangmiddelen. Dat gaat rijdend veel sneller dan lopend.

“Doordat de populatie van de muskusratten de laatste jaren sterk is gedaald, komen we soms dagen geen aanwijzingen tegen van de aanwezigheid van muskusratten en hoeven we dus geen klemmen te zetten, licht teamleider Muskusrattenbestrijding Johan Goos toe. “Dit jaar komen we mogelijk onder de 1000 vangsten uit voor ons hele werkgebied, tien jaar geleden zaten we nog op ruim 18.000 vangsten.”

Geen overlast

Het waterschap beschikt over 14 quads. Deze worden het hele jaar door ingezet. Goos: “Hierbij houden wij rekening met het vee in het land en de staat van het gewas. We doen er alles aan om geen overlast te veroorzaken. Ook in het groeiseizoen zetten we de quads in. De praktijk leert dat onder normale omstandigheden het gebruik van de quad in het groeiseizoen niet belemmerend werkt voor het goed afmaaien van het gras. Na het maaien kun je niet zien dat er een quad heeft gereden.”

Muskusratten worden gevangen, omdat ze gangenstelsels en holen graven in dijken en oevers. Deze raken daardoor verzwakt en kunnen (deels) instorten. De ‘waterkonijnen’, zoals de dieren ook worden genoemd, eten waterplanten en landbouwgewassen. “Bestrijding is nodig voor onze veiligheid. Nederland ligt voor ruim 60% onder de zeespiegel. Om de populatie terug te dringen, is dit in ons land bij wet geregeld.”