Waterschap

Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) maakt zich klaar voor de winter en begint met de jaarlijkse dijkinspectie om ervoor te zorgen dat de dijken in topconditie zijn voor het stormseizoen. Deze inspectie, ook wel bekend als de ‘dijkschouw’, is belangrijk om te beoordelen of (delen van) dijken goed de zomer

Waterschap

Waterpeilen niet langer boven maximum door vele regen

Door de vele regen die is gevallen, trekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de maatregel in om waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen extra hoog op te zetten tot boven het normale maximumpeil. Het waterschap schakelt terug tot het maximale peil voor in de zomer. De extra maatregelen ter bestrijding van de droge omstandigheden zijn niet meer nodig.

Waterschap

Regenbuien verdrijven ergste droogte

Het was de afgelopen week wisselvallig weer, met regelmatig een flinke regenbui. Dat is goed nieuws voor de droogte. De grondwaterstanden stabiliseren en nemen op een aantal plekken in ons gebied zelfs iets toe. We zien wel verschillen: in Drenthe blijft het droger omdat daar minder neerslag is gevallen. De komende

Waterschap

Waterschap stelt overbodig deel van de IJsseldijk bij Kampen op de proef

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoekt samen met het kennisinstituut Deltares hoe bij hoogwater het land achter de dijk omhoog wordt gedrukt en vervolgens openbarst. Dat gebeurt met proeven op de IJsseldijk bij Kampen. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Waterschap

Neerslag en storm geven adempauze, maar de droogte houdt aan 

In combinatie met minder warme temperaturen gaf de neerslag van afgelopen dagen verlichting. Ook draagt de neerslag van storm Poly bij aan het herstel van de droge omstandigheden. Daarmee zien we het neerslagtekort afvlakken.   Dat geldt ook voor de grondwaterstanden in de droge delen van ons werkgebied (Drenthe en Noord-Overijssel).

Waterschap

Droogte houdt aan: welkome regen is nog geen zegen

De neerslag van de afgelopen dagen geeft weliswaar enige verlichting, maar echt zoden aan de dijk zet het (letterlijk) nog niet. We blijven ons inzetten op het maximaal vasthouden van water en het aanvoeren van water waar dat mogelijk is. Hetzelfde geldt voor het hoger zetten van de waterstanden boven

Waterschap

Waterpeilen boven maximum om kostbaar water niet te verliezen

Als maatregel vanwege de droogte zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) in een deel van haar werkgebied de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen extra hoog op tot boven het normale maximumpeil. Hiermee wordt extra water vastgehouden, zoals de regen die is gevallen, en aangevoerd in het gebied. Zo bouwt