Waterschap

Waterstanden weer hoog

Wederom hebben we te maken met verhoogde waterstanden. De hoogwatergolf op de Vecht, IJssel en de verhoogde waterstanden op de Sallandse weteringen worden naar verwachting zeker niet zo hoog als eind december. ‘Maar de les uit de vorige hoog waterperiode is wel, meer alert te zijn op plotselinge veranderingen door wind en regen.’ Aldus het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Waterschap

Dijk tussen Zwolle en IJsselmuiden voldoet niet aan de eisen. Waterschap opzoek naar oplossing.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat samen met bewoners, bedrijven en organisaties onderzoeken naar een oplossing voor de dijkversterking tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden. 22 januari is er een eerste bijeenkomst in Wilsum waar bewoners en geïnteresseerden worden geïnformeerd over het dijkversterkingsproject “Mastenbroek-IJssel”.

Waterschap

Waterstanden reageren snel op nieuwe neerslag

Na een kletsnatte start van oktober en november, is de start van december minder nat. Afgelopen twee weken viel er in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gemiddeld 30 millimeter regen. Wel ziet het waterschap dat de waterpeilen en de grondwaterstanden snel reageren op nieuwe neerslag, omdat de

Waterschap

Begroting vastgesteld, waterschapsbelasting 2024 bekend

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) stelde op dinsdag 21 november de begroting 2024 vast. Een stijging van de belastingtarieven is onontkoombaar door hogere kosten voor personeel, energie, materialen en digitalisering. Daarnaast staat het waterschap voor steeds grotere opgaven op het gebied van waterveiligheid, het zuiveren van