Waterschap

Minder graafschades aan dijken

De dijkinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer op. De dijken hebben afgelopen winter goed doorstaan. Ten opzichte van vorig jaar is een dalende trend te zien in graafschades van muizen, muskusratten [lees verder]