Waterschap

Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Het stormseizoen is begonnen en daarmee is het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) afgelopen. Dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat van de

Waterschap

Kosten waterbeheer anders verdeeld over belastingbetalers

De kosten van het watersysteembeheer worden in 2024 anders verdeeld over de belastingcategorieën. Dat besloot het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Binnen de nieuwe verdeling blijft het aandeel van inwoners ongewijzigd. De verschuiving van lasten vindt plaats tussen de categorieën gebouwd, ongebouwd en natuur. Dagelijks bestuurslid

Waterschap

Waterschap maait en baggert groener

Door het vele maai- en baggerwerk dat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) moet uitvoeren, is het een grootverbruiker van diesel. Om al dit werk op een efficiënte manier uit te voeren, gebruikt het waterschap duurzame HVO100-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) voor het volledige machinepark in eigen dienst. De HVO100-brandstof is beter

Waterschap

Waterpeilen niet langer boven maximum door vele regen

Door de vele regen die is gevallen, trekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de maatregel in om waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen extra hoog op te zetten tot boven het normale maximumpeil. Het waterschap schakelt terug tot het maximale peil voor in de zomer. De extra maatregelen ter bestrijding van de droge omstandigheden zijn niet meer nodig.

Waterschap

Regenbuien verdrijven ergste droogte

Het was de afgelopen week wisselvallig weer, met regelmatig een flinke regenbui. Dat is goed nieuws voor de droogte. De grondwaterstanden stabiliseren en nemen op een aantal plekken in ons gebied zelfs iets toe. We zien wel verschillen: in Drenthe blijft het droger omdat daar minder neerslag is gevallen. De komende