Meer regen als pijpenstelen nodig om droogte het hoofd te bieden

Ook afgelopen week en dagen heeft het geregend. Die neerslag blijft van harte welkom. Je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt, toch blijft de situatie in ons werkgebied de nodige aandacht vragen. De gevallen neerslag lost de droogte niet op. We zitten nog steeds in de 5 procent droogste jaren in Nederland in deze tijd van het jaar. Dat kan dus een vertekend beeld geven.  

De regen wordt vooral opgenomen door de gewassen en de natuur. Maar op de meeste locaties is dit te weinig om door te zakken naar het grondwater daaronder. Er is echter ook positief nieuws: door de verwachting dat er lichte neerslag blijft vallen, zullen de grondwaterstanden in overige delen van ons gebied stabiliseren of zelfs iets stijgen (afhankelijk van de hoeveelheid regen). Voor de komende week is de verwachte hoeveelheid neerslag ongeveer gelijk aan de verdamping. Dat is jammer, we zouden graag meer ‘regen als pijpenstelen’ willen zien.

Liveblog: droogte | Waterschap Drents Overijsselse Delta (wdodelta.nl)