Tentoonstelling ‘Topstukken uit de Hanzetijd’ te zien op binnenplein De Stadskazerne

Het Stadsarchief Kampen bewaart een unieke middeleeuwse collectie archiefstukken. Op het binnenplein van De Stadskazerne presenteren we een aantal van de topstukken uit de Hanzetijd. 

Het overkoepelende thema van de Hanzesteden in 2023 is de Hanze. Met het Hanzethema zijn wij als Stadsarchief Kampen aan de slag gegaan voor onze buitententoonstelling. We hebben ervoor gekozen om aan de hand van de archiefstukken uit de middeleeuwen je mee te nemen in het dagelijks leven van toen. Met spannende weetjes, regeltjes uit die tijd en ook met tips om te doen in Kampen. 

“Het is op straffe van 100 schillingen boete verboden om varkens te laten baden in de nieuwe stadsgracht bij het Broek. Aanbrengers zal de helft van de boete worden meegegeven.”

Het oudste archiefstuk uit 1251, de Abel mocht natuurlijk niet ontbreken. En een ander topstuk, de Digestum Vetus speelt een grote rol in de tentoonstelling. Dat archiefstuk geeft een prachtig inkijkje hoe het eraan toe ging in Kampen in het midden van de 15e eeuw. Stadssecretaris Pieter Hendricks maakte naast de aantekeningen ook tekeningetjes in de kantlijn die verwijzen naar de tekst waarbij ze zijn afgebeeld. We weten niet waarom hij de tekeningetjes maakte, maar het is voor ons vandaag de dag echt een prachtige bron. De geschiedenis komt zo tot leven. 

Kamper amateurhistoricus Kees Schilder heeft de aantekeningen vertaald naar het hedendaagse Nederlands. Hierdoor kunnen wij nu allemaal een kijkje nemen in het dagelijks leven tijdens de Hanze tijd. Hoe geweldig is dat! 

“Niemand mag met zijn paard en wagen door de straten draven of rennen. De boete van 20 schillingen die op overtreding staat is half voor de beul en half voor zijn knechten, te weten Johan Bernts, Foc Gruter, Werner en anderen.”

Kom langs en ontdek het dagelijks leven in de middeleeuwen in Kampen.

De tentoonstelling ‘Topstukken uit de Hanzetijd’ is vanaf nu tot en met het eind van dit jaar te zien op het binnenplein van De Stadskazerne.

Hanzejaar 2023

Gedurende het Hanzejaar 2023 brengt Hanzestad Kampen samen met Doesburg, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Zutphen, Elburg en Harderwijk een ode aan de Hanze: verleden, heden en toekomst. 

Hester Timmerman (Stadsarchief Kampen) poseert samen met Kamper amateurhistoricus Kees Schilder (die meters archiefstukken heeft vertaald naar hedendaagse Nederlands). Onderzoekers Leo Torn, Kasper Haar en Annick Alink nemen alvast een kijkje samen met Neel Wijshake en Annelies Rijkhoff (beide Stadsarchief Kampen). Foto: Fotografie Ronald.