Inwoners praten mee over flexwoningen Buitenbroeksweg

Aan de hand van drie inrichtingsvarianten zijn omwonenden gevraagd hun mening te geven over de aantallen en plaats van flexwoningen aan de Buitenbroeksweg. Deze tweede informatieavond werd druk bezocht en de omwonenden hebben de gemeente en deltaWonen het nodige huiswerk meegegeven. Denk daarbij aan de parkeerdruk in de directe omgeving in relatie tot bijvoorbeeld de voetbalvereniging, toegang tot de parkeerplaats, het aanwezige groen en het uiterlijk van de flexwoningen.

Tijdens de eerste informatieavonden in mei van dit jaar werden er vragen gesteld over het aantal woningen, de hoogte van de bebouwing, het parkeren en de doelgroep die hier zal gaan wonen. De ontvangen opmerkingen zijn meegenomen en verwerkt. Daarop zijn er drie verschillende ontwerpen gemaakt. Variërend van 40 of 28 flexwoningen met eventueel twee woonwagenplekken. Deze ontwerpen zijn woensdag 19 juli opnieuw voorgelegd en omwonenden hebben daarop hun reactie gegeven. Deze reacties neemt het college mee in de besluitvorming. In september hoopt het college een besluit te kunnen nemen over de mogelijkheden.

Druk op de woningmarkt verlichten
In mei van dit jaar heeft de gemeente Kampen besloten om, samen met deltaWonen, de druk op de woningmarkt te verlichten door flexibele huisvesting voor de spoedzoekers mogelijk te maken. Op dit moment wordt onderzocht of dit aan de Buitenbroeksweg kan worden gerealiseerd. Daarbij hoort ook het raadplegen van omwonenden. Hoe kijken omwonenden en andere belanghebbenden aan tegen deze plannen en wat zijn de aandachtspunten die zij de gemeente willen meegeven? De avonden voor en met omwonenden geven hierop antwoorden.

Alternatieven flexwonen Buitenbroeksweg:

(Foto’s: Klik voor groter)