Waterschap maait en baggert groener

Door het vele maai- en baggerwerk dat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) moet uitvoeren, is het een grootverbruiker van diesel. Om al dit werk op een efficiënte manier uit te voeren, gebruikt het waterschap duurzame HVO100-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) voor het volledige machinepark in eigen dienst.

De HVO100-brandstof is beter is voor de motoren en scheelt onderhoudskosten. Ook is het efficiënter en hoeft er minder AdBlue toegevoegd te worden. Dit is een vloeistof die de uitstoot van stikstofoxiden uit de uitlaat van zware dieselvoertuigen vermindert. Daarnaast levert de duurzame diesel een CO2-reductie op van maar liefst 90 procent in vergelijking met normale diesel.

“Na de goede ervaringen in de afgelopen jaren hebben we de inkoop van HVO100 opnieuw aanbesteed”, licht dagelijks bestuurslid Hans Pereboom toe. “Het is een concreet voorbeeld hoe wij mogelijkheden van duurzaamheid kunnen inpassen in ons dagelijkse werk. We verbruiken immers zo’n 500.000 liter per jaar.”

Drents Overijsselse Delta deed de aanbesteding samen met Waterschap Noorderzijlvest. Future Fuels kwam hierbij als winnende partij uit de bus. “Behalve dat wij de duurzame diesel gebruiken voor al ons materieel in eigen dienst, nemen we het ook mee in de aanbesteding voor partijen die voor ons werken. Dus naast de trekkers, kranen en maaiboten van het waterschap, ook machines van aannemers en loonbedrijven bijvoorbeeld.”