Minder muskusratten en meer beverratten gevangen door het waterschap

Vorig jaar heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) opnieuw minder muskusratten gevangen dan het jaar ervoor. Het waterschap krijgt de populatie steeds beter onder controle. De cijfers liegen niet: het aantal gevangen muskusratten ging van 1.655 in 2022 naar 1.090 vorig jaar, een daling van 34 procent. Even ter vergelijking, in 2014 werden er nog 18.079 muskusratten gevangen in het WDODelta-gebied. Wat betreft beverratten, werden er 7 gevangen in 2022 en slechts 2 vorig jaar. Muskus-en beverratten vormen een risico voor dijken en de natuur. Het doel is om ze terug te dringen naar de landsgrenzen in 2034.

Gevaarlijk voor dijken en oevers
Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen beland. Ook hebben de dieren bij ons nauwelijks natuurlijke vijanden. Muskus- en beverratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Een volwassen muskusrat kan met gemak zo’n twaalf kruiwagens vol zand verplaatsen per jaar. Dijken raken zo verzwakt en kunnen (deels) instorten.

Speuren en scherp blijven
Met rond de duizend muskusratten en slechts twee gevangen beverratten vorig jaar krijgt het waterschap de populatie steeds beter onder controle. Teamleider Muskusrattenbestrijding Johan Goos: “De bestrijders in het veld leveren uitstekend werk, dat laten de resultaten wel zien”. De gespecialiseerde bestrijders speuren, lopen langs bijna 20.000 kilometer, dijken, rivieren en kanalen. Daarbij letten zij op uitwerpselen, vraatsporen en tunnels die de ratten maken om bij het water te komen. “We krijgen de populatie steeds beter in de greep”. Taak is nu om dat vol te houden en scherp te blijven. “We willen in 2034 geslaagd zijn in het terugdringen van de muskusrat tot aan de Duitse grens. Daarvoor moeten wij naar nul vangsten per kilometer. Dat is de uitdaging gezamenlijk voor alle waterschappen in Nederland de komende jaren. Maar ook daarna moeten we alert en dus scherp blijven. Voor je het weet, loopt de populatie weer op”.

Bevers Sinds de herintroductie in 1988 groeit de beverpopulatie en verspreiden ze zich verder door Nederland. Geschat wordt dat er inmiddels 5000 bevers in ons land leven. Bevers zijn beschermde dieren in heel Europa, dus ook in Nederland. Ze hebben voor- en nadelen voor waterkwaliteit en veiligheid. Zo verhogen bevers de biodiversiteit. Dit komt doordat ze water vasthouden met hun dammen. Helaas veroorzaken de bevers ook schade en brengen ze de waterveiligheid in gevaar door het graven van gangen in dijken. Die gangen kunnen een diameter van tussen de 40-60 cm doorsnee hebben en gaan soms wel meer dan tien meter de dijk in.

Wanneer dit het geval is, grijpen de waterschappen in volgens vaste protocollen en door de provincie verleende ontheffingen. De waterschappen willen dat er landelijk beleid komt voor de bever aanpak.

Herken de rat
Muskus- en beverratten kunnen bij ons waterschap gemeld worden. Voor bruine ratten kan contact worden opgenomen met de gemeente. Maar hoe is het verschil tussen deze ratten te zien? Op de speciale webpagina ‘Herken de rat’ geeft het waterschap aan waaraan de verschillende ratten kunnen worden herkend.