Dijk tussen Zwolle en IJsselmuiden voldoet niet aan de eisen. Waterschap opzoek naar oplossing.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat samen met bewoners, bedrijven en organisaties onderzoeken naar een oplossing voor de dijkversterking tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden. 22 januari is er een eerste bijeenkomst in Wilsum waar bewoners en geïnteresseerden worden geïnformeerd over het dijkversterkingsproject “Mastenbroek-IJssel”.

De dijk tussen Zwolle en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek bij hoogwater vanaf de IJssel en tegen de gevolgen van storm vanaf het IJsselmeer. “We kennen een roerige en lange geschiedenis met de strijd tegen het water in polder Mastenbroek. Het werken aan sterke dijken gaat altijd door, zeker met de toenemende extremen in het weer. De buien die waren voorspeld voor 2050 vallen nu al en de kans op extreem hoogwater en grote storm neemt toe. Dat betekent plannen maken en vooruit werken, zodat het gebied ook in de toekomst wordt beschermd tegen overstromingen.” Aldus Hans Wijnen, Bestuurslid bij WDODelta.

IJsseldijk niet hoog genoeg, voldoet niet aan de eisen.
De IJsseldijk dient aanzienlijk versterkt te worden, aangezien deze niet voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Bij hoogwater is de dijk niet overal voldoende hoog of stabiel, en bovendien kunnen er onder de dijk kanaaltjes ontstaan die zand meevoeren, wat het begin van een kwetsbare plek kan vormen. De huidige hoogwatergolf heeft geen problemen veroorzaakt. De hoge waterstand in de IJssel viel mee.

Onderzoek
Het komende half jaar zal het waterschap mogelijke oplossingen verzamelen om de dijk te versterken. Dit omvat uitgebreid onderzoek en gesprekken met zowel inwoners als bedrijven. In 2026 zal het bestuur van het waterschap beslissen welke oplossing de voorkeur geniet, het zogenaamde voorkeursalternatief. De gekozen oplossing wordt vervolgens uitgewerkt tot een concreet plan voor de dijkversterking, en de daadwerkelijke uitvoering hiervan zal aanvangen vanaf 2029.