Waterstanden weer hoog

Wederom hebben we te maken met verhoogde waterstanden. De hoogwatergolf op de Vecht, IJssel en de verhoogde waterstanden op de Sallandse weteringen worden naar verwachting zeker niet zo hoog als eind december. ‘Maar de les uit de vorige hoog waterperiode is wel, meer alert te zijn op plotselinge veranderingen door wind en regen.’ Aldus het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

IJsselmeer, Zwarte water en Zwartemeer.
De waterstand op het IJsselmeer ligt gemiddeld op +0.10 m NAP. Dat is nog steeds 50 cm hoger dan het winterpeil. De wind is de komende dagen gunstig, zowel in windrichting als ook in windkracht. Als gevolg van de toenemende afvoer van de Vecht en Sallandse Weteringen, ontstaat een oplopende verhanglijn op het Zwarte meer en Zwarte water. Deze zijn niet extreem en dat komt meerdere malen per jaar voor.

De Rijn en de IJssel
De afvoer van de Rijn loopt nu snel op. De verwachting is dat de waterstand van Lobith op +13:50 m NAP uit zal komen. Dat betekent dat bij Deventer in de loop van volgende week een waterstand wordt verwacht van +5.50 m NAP. Dat is ca 70 cm lager dan einde december. Ook langs de IJssel worden de gebruikelijke maatregelen genomen, zoals het sluiten van duikers.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is begonnen met het opruimen  van het vele achterbleven drijfvuil. Als gevolg van de neerslag zijn deze werkzaamheden tijdelijk gestopt. Tijdens de hoogwatergolf afgelopen december kwam het Reevediep voor het eerst in actie al afvoer.

Ondergelopen weiland met in de verte Zwolle. Foto: WDODelta.