Het Reevediep voor het eerst actief als afvoer

Het water in de Rijn stijgt hard. Op 28 december wordt een waterstand bij Lobith verwacht van +14,75 m NAP. Dit lijkt extreem maar is het niet. De waterstand in de IJssel loopt ook gestaag op. Zo hoog zelfs dat de drempelhoogte van Het Reevediep (+1.50 m NAP) is overschreden. Hierdoor stroomt Het Reevediep nu ook mee als afvoer van de IJssel. Dit is de eerste keer sinds de opening in 2019.

Het Reevediep is een waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is er om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel af te kunnen voeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer.

Hoogwaterbrigade
De waterstand bij Kampen blijft vooralsnog schommelen rond +1,00 m NAP. Dit betekent dat de hoogwaterbrigade voor Kampen nog niet in actie hoeft te komen. Dit gebeurt pas bij een waterstand van +1,40 m NAP. De vrijwilligers van de hoogwaterbrigade worden dan telefonisch opgeroepen voor het ‘sluiten’ van Kampen Midden.

Voor informatie over de actuele waterstanden heeft het waterschap een liveblog geopend.