Oproep aan hoogwatertoeristen: ga kijken, maar denk aan onze dijken

Het hoge water biedt prachtige vergezichten, mooie beelden en brengt veel mensen op de been. Ook de komende dagen zullen veel mensen weer gaan kijken naar de hoge waterstanden op de IJssel en de Vecht en een bezoek brengen aan ondergelopen uiterwaarden of volle waterbergingen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vraagt iedereen om tijdens deze bezoeken rekening te houden met de dijken. De grasmat is een belangrijk onderdeel van de dijk en dient als beschermlaag. Houd daarom rekening met het parkeren van uw auto. Parkeer op bestemde parkeerplaatsen, zodat de grasmat heel blijft en de dijk sterk. (niet op het gras, maar op de daar voor bestemde parkeerplekken) en houd honden aangelijnd, zodat ze niet gaan graven.

Over de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken over het hoogwater houdt het waterschap een liveblog bij op www.wdodelta.nl.