Waterstanden reageren snel op nieuwe neerslag

Na een kletsnatte start van oktober en november, is de start van december minder nat. Afgelopen twee weken viel er in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gemiddeld 30 millimeter regen. Wel ziet het waterschap dat de waterpeilen en de grondwaterstanden snel reageren op nieuwe neerslag, omdat de bodem nog steeds verzadigd is door de neerslag die in oktober en november viel.

De grondwaterstanden blijven onveranderd hoog en zijn al langere tijd op het niveau dat normaal is voor januari. Doordat de grondwaterstanden zo hoog zijn, neemt de bodem nagenoeg geen water meer op en moet het waterschap water afvoeren om te voorkomen dat er wateroverlast ontstaat. Het helpt daarbij dat de regen in december tot nu toe niet aaneengesloten valt, maar verspreid over een aantal dagen. Dat geeft het watersysteem meer tijd om de neerslag goed te verwerken. Het watersysteem is het stelsel van sloten, kanalen en weteringen.

Hogere waterstanden op grote rivieren

De waterstanden op de grote rivieren rondom het werkgebied van WDODelta zijn op dit moment verhoogd. Donderdag en vrijdag wordt de hoogste waterstand verwacht op de IJssel, veroorzaakt door regen en smeltwater uit de Alpen. De waterstand op de Vecht stijgt de komende week nog, naar een waterstand die gemiddeld eens per jaar voorkomt. De stijging van de waterstand op de Vecht komt onder andere doordat er in Duitsland veel neerslag is gevallen afgelopen weken.

Waterschap blijft alert

De komende week wordt een droge periode verwacht. Die gebruikt het waterschap om een buffer op te bouwen voor een volgende natte periode. Vanwege de hogere waterstanden blijft het waterschap alert. De dijken worden extra gecontroleerd, omdat de uiterwaarden vol staan en verstoppingen bij duikers worden snel opgelost om te zorgen voor een goede doorstroming van het water. Duikers zijn buizen onder wegen en dammen door die sloten met elkaar verbinden.