19:30uur LIVE Raadsvergadering gemeente Kampen 29-06-2021

Heropenen vergadering
5 Raadsvoorstel Perspectiefnota 2022-2025
6 Moties vreemd aan de orde van de vergadering
7 Sluiting