Inwoners in de regio IJsselland ervaren hun gezondheid als (zeer) goed

Veel volwassenen (82%), en in het bijzonder jongvolwassenen (91%) in de regio IJsselland ervaren hun algemene gezondheid als (zeer) goed. De regio IJsselland behoort hiermee tot de 3 GGD-regio’s waar de ervaren gezondheid het hoogst is. Dit blijkt uit recente cijfers van de ‘Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020’: een vierjaarlijks onderzoek van de GGD naar gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassen inwoners.

Inwoners regio IJsselland zijn positief over hun gezondheid

In de regio IJsselland is de ervaren gezondheid van inwoners van 18 jaar en ouder licht toegenomen (van 79% in 2016 naar 82% in 2020). Deze stijging is het grootst bij jongvolwassenen (18-34 jaar) (van 86% in 2016 naar 91% in 2020) en in de leeftijdsgroepen 65- tot 74-jarigen en 75-plussers (respectievelijk van 71% naar 76% en van 56% naar 62%). In vergelijking met de rest van Nederland hoort regio IJsselland tot de 3 regio’s (van de 25) waar de ervaren gezondheid het hoogst is.

Risico op angststoornis of depressie In het onderzoek wordt uitgebreid gevraagd hoe mensen zich de afgelopen vier weken voelden. Gevoelens als somberheid, lusteloosheid en vermoeidheid kwamen aan bod. Door vragen als: “Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?” kan het risico op een angststoornis of depressie worden vastgesteld; niet of er daadwerkelijk sprake is van zo’n angststoornis of depressie.

In de regio IJsselland is het risico op een angststoornis of depressie licht afgenomen bij inwoners vanaf 50 jaar. Bij de jongvolwassenen (18-34 jaar) is dit risico gelijk gebleven en bij 35- tot 50-jarigen is dit risico iets gestegen ten opzichte van 2016. Een hoog risico komt vaker voor bij jongvolwassenen, vrouwen en bij inwoners met een laag opleidingsniveau.

In vergelijking met de rest van Nederland zijn ook deze cijfers positief voor de regio IJsselland. Er zijn GGD-regio’s in Nederland waar het risico op een angststoornis of depressie twee keer groter is dan in andere GGD-regio’s. Het varieert van 5 tot 9 %. In de regio IJsselland is dit 5%. Regio IJsselland hoort hiermee bij de 3 regio’s waar het risico op een angststoornis of depressie het laagst is.

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een onderzoek dat elke 4 jaar wordt uitgevoerd door de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM en CBS. De vragenlijst is gericht op volwassenen in Nederland en is afgenomen tussen september en december 2020. Met de Gezondheidsmonitor wordt onderzoek gedaan naar de gezondheid, welzijn, leefstijl en leefomgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Landelijk hebben bijna 540.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder meegedaan aan het onderzoek. In de regio IJsselland hebben in totaal 15.099 inwoners meegedaan, waarvan

6.726 volwassenen en 8.373 ouderen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen onder andere worden gebruikt voor lokaal gezondheidsbeleid.

Invloed van corona op de uitkomsten van dit onderzoek Dit keer is de Gezondheidsmonitor afgenomen in bijzondere tijden, namelijk tijdens de COVID-19 pandemie. De COVID-19 pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben – mogelijk – de gezondheid, leefstijl en welzijn van de respondenten beïnvloed. Mogelijke effecten van de coronacrisis op het risico van een angststoornis en een depressie en ervaren gezondheid zijn uitgevraagd en er lijkt een samenhang te zijn. Deze gegevens worden momenteel landelijk verder geanalyseerd en binnenkort gepubliceerd.

Alle landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers komen digitaal beschikbaar

De landelijke gegevens en de gegevens per GGD-regio staan vanaf 29 juni op volksgezondheidenzorg.info met een toelichting. De onderliggende cijfers zijn te vinden op CBS Statline en RIVM Statline.

GGD IJsselland werkt op dit moment aan een factsheet met de meest interessante gegevens voor de regio IJsselland, met toelichting. Deze factsheet is naar verwachting eind augustus gereed.

Op 9 september worden landelijk de cijfers per gemeente openbaar gemaakt. Daarna komen er ook gemeentelijke factsheets met lokale resultaten. Waar mogelijk komen ook cijfers op wijkniveau beschikbaar. De regionale en gemeentelijke cijfers zijn vanaf 9 september te vinden op de IJssellandscan: www.ijssellandscan.nl.