Gerben en Claudia maken natuurdroom waar

Drie jaar geleden kochten Gerben en Claudia de Boer in het buitengebied van de gemeente Steenwijkerland een oude boerderij met elf hectare grond. Niet alleen de boerderij moet gerenoveerd worden, ook de natuurgrond heeft het nodige aan onderhoud en herstel nodig. Gerben schakelde Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) in voor advies en plan van aanpak.

‘Mijn vrouw en ik waren al langer op zoek naar een kleinschalig natuurgebied,’ vertelt Gerben. ‘Deze plek in het buitengebied van Baars kwam op ons pad. Voor ons een prachtige kans om hier onze droom waar te maken en er iets moois van te maken.’ Het perceel is elf hectare groot. Het bestaat uit 1 hectare bos, 7 hectare natuurgrasland, 2 hectare weiland en een bouwperceel. ‘Het natuurgrasland wordt door een boer uit de buurt gemaaid. Dat geldt ook voor het weiland. In het land lag een verwilderde poel, een voormalige drinkplaats voor vee, die grotendeels was dichtgeslibd. Daarnaast waren de bestaande houtsingels aan onderhoud toe. Maar hoe pak je het op zo’n groot en gevarieerd gebied goed aan?’ Een buurman tipte Gerben op de diensten van SGBDO. ‘Ik was niet bekend met SGBDO. Aangezien we graag iets wilden doen met dit mooie stuk grond, waren we nieuwsgierig wat de stichting voor ons zou kunnen betekenen.’

Plan van aanpak
Veldadviseur Jan ten Hove ging langs bij Gerben. Jan: ‘Gerben en Claudia wilden graag een aantal nieuwe houtsingels aanleggen. Dat past prima bij de visie van SGBDO. Nieuwe elementen moeten niet alleen het karakteristieke landschap versterken maar ook de biodiversiteit stimuleren. Daarnaast was de wens om een bestaande houtwal te versterken door deze te verbreden. Op mijn advies is de  ratelpopulier hier verwijderd. Deze inheemse soort woekert namelijk snel. In de nieuwe singels is een variëteit aan soorten besdragende struiken afgewisseld met eik, els, es en hazelaar.  Zo staan er nu onder meer meidoorn, sleedoorn, hondsroos, Gelderse roos, kardinaalsmuts, inlandse vogelkers en lijsterbes. Deze variatie is van grote meerwaarde voor de biodiversiteit. Het geeft beschutting en voedsel voor vogels en andere fauna.’ 

Tekst gaat verder onder foto

Foto: Claudia en Gerben Fotocredit: Gerben de Boer

Aan de slag
Met het plan van aanpak van SGBDO is Gerben ook met de verwilderde poel aan de slag gegaan. Zo is alle opgaande begroeiing aan de oost, zuid en westkant van de poel verwijderd, evenals alle exotische begroeiing. ‘De exotische begroeiing hoort hier van oorsprong niet. Het is bovendien een voorwaarde voor een beheercontract om exotische beplanting weg te halen. We hebben de poel ook gebaggerd. Nu is het een prachtige plek voor kikkers en kamsalamanders. Zelfs ringslangen hebben hun weg naar de poel gevonden.’

Waardevol advies
Gerben: ‘Het advies en de ondersteuning van SGBDO vinden wij zeer waardevol. Jan ten Hove gaf ons duidelijk inzicht in wat er wel en niet mogelijk was op ons perceel, welke elementen voor ons gebied toegevoegde waarde hebben en waar we rekening mee moeten houden bij het langjarig beheer. Zo maakte hij ons attent op de voorkomende Amerikaanse vogelkers in de oude houtwallen, en op het belang en de noodzaak om deze invasieve exoot te bestrijden.  We hebben daar inmiddels flink werk van gemaakt, want wij willen niet dat inheemse soorten worden verdrongen in onze houtwallen. Door de kennis en ervaring van de veldadviseur en het advies dat we kregen ga je anders en bewuster kijken naar je omgeving. Voor iedere grondeigenaar loont het zeker om contact op te nemen met SGBDO. Leg je wensen aan ze voor en kijk wat de mogelijkheden zijn.’

Nog budget beschikbaar in Steenwijkerland
In principe kan iedere grondeigenaar gebruik maken van de diensten van SGBDO. Je hoeft zeker niet zoveel grond te hebben als Gerben. Er zijn namelijk heel veel verschillende landschapselementen die in aanmerking komen voor vergoeding. Variërend van een kikkerpoel en haag tot wandelpad en knotwilgen. Ook is het mogelijk om een eenmalige vergoeding voor aanleg en herstel van landschapselementen te krijgen. Voor de gemeente Steenwijkerland is nog budget beschikbaar. Streef je er ook naar om je landschap te versterken en vergroten? Informeer dan naar de mogelijkheden via info@sgbdo.nl.

Over SGBDO
De Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) heeft als missie om de waarde(n) van het landschap in stand te houden en te versterken door waardevolle landschapselementen van duurzaam langjarig beheer te voorzien. In totaal werken al bijna 2000 deelnemers (grondeigenaren) mee aan beheer en onderhoud van het prachtige Overijsselse landschap. Samen zijn ze goed voor 1124 kilometer aan houtwallen en singels, 500 poelen, 3100 knotbomen en 326 hectare (geriefhout)bos. Door het afsluiten van een GBD-contract is de eigenaar langjarig verzekerd van een vergoeding voor het onderhoud en beheer van de landschapselementen.