Commissievergadering gemeente Kampen 06-09-2021

Datum: maandag 06 september 2021
Starttijd: 19:30
Voorzitter: dhr. H.A. Prinsen
Griffier: mw. M.E. Veldhoen
Locatie: Raadzaal, stadhuis Kampen
1 Opening
2 Vaststellen agenda
3 Mededelingen vanuit de commissie
4 Vaststellen besluitenlijst commissie
RO OPINIËRENDE ONDERWERPEN
5 Opinienota Concept gebiedsvisie Ganzendiep – Seveningen – De Noord
6 Sluiting