Speciale raadsvergadering betreffende het Koninklijk Besluit ontslag burgemeester Bort Koelewijn (13:30 LIVE)

Vrijdag 10 september 2021
Starttijd: 13:30 uur

Agenda
1 Opening, welkom en mededelingen Mededeling Koninklijk Besluit over ontslag burgemeester. Overdracht voorzittershamer aan de waarnemend voorzitter, mw. mr. M.B. Spijkerman.
2 Vaststelling agenda
3 Toespraak door de Commissaris van de Koning, dhr. ir. A.P. Heidema
4 Toespraak namens de burgemeesterskring
5 Toespraak namens de raad, de fracties en de griffie
6 Toespraak namens het college
7 Toespraak namens de familie van burgemeester B. Koelewijn
8 Afsluiting burgemeester dhr. drs. mr. B. Koelewijn
9 Sluiting