Commissievergadering gemeente Kampen 04-11-2021 (19:30 LIVE)

Informatie over de commissievergadering
1 Opening
2 Vaststellen van de agenda
3 Mededelingen
4 Rondvraag voor aanwezige portefeuillehouders
5 Vaststellen besluitenlijsten van 8 september en 6 oktober 2021
6 Termijnagenda’s en prioritering van onderwerpen december 2021

INFORMATIEVE ONDERWERPEN Onderwerpen Bestuur en middelen

7 Update lokale situatie maatregelen covid-19
8 Informatienota plan van aanpak omvorming speelruimte
9 Raadsbrief onderzoek mogelijkheden tijdelijke noodopvang asielzoekers Onderwerp Inwoners
10 Informatienota Plan van aanpak ‘Werken aan perspectief’ Onderwerp Ruimtelijke ontwikkeling
11 Informatienota ondertekening koopovereenkomst voormalig HBS-gebouw
12 Sluiting

TER VISIE LIGGENDE STUKKEN Inwoners
* Informatienota (nieuwe) Toekomstvisie Stedelijk museum Kampen
* Informatienota (voorlopige) gunning exploitatie zwembad de Steur Bestuur en middelen
* Informatienota Walstroomkasten IJsselkade
* Informatienota jaarverslag 2020 met jaarrekening 2020 Port of Zwolle Ruimtelijke ontwikkeling
* informatienota Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 10e herziening Melmerweg 2A