Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Greet Fikse – Van Dijk

Dinsdagavond reikte burgemeester Sander de Rouwe in Utrecht een Koninklijke onderscheiding uit aan de secretaris van het sectiebestuur Inlineskaten van de KNSB, mevrouw Fikse – Van Dijk uit Kamperveen. Mevrouw Fikse neemt afscheid van het bestuur tijdens de gezamenlijke vergadering van de sectiebesturen van de KNSB en de gewesten. Mevrouw Fikse-Van Dijk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw Greet Fikse – Van Dijk zet zich al ruim 30 jaar in voor de schaatssport in Nederland en het inlineskaten in het bijzonder. In de jaren ‘90 is zij begonnen als vrijwilliger bij de Skate Bond Nederland die later is opgegaan in de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB).

Tekst gaat verder onder foto

Mevrouw Fikse is al sinds jaar en dag secretaris in het landelijke sectiebestuur inlineskaten. Naast haar verantwoordelijkheden en taken als bestuurlijk vrijwilliger was mevrouw Fikse bovendien bijna altijd te vinden achter de inschrijftafel of als belangstellende tijdens regiowedstrijden. Door haar jarenlange kennis en expertise heeft mevrouw Fikse er aan bijgedragen dat de sport door de jaren heen naar een hoger niveau werd gebracht. Zij was een waar boegbeeld voor de sport en een vraagbaak voor atleten en begeleiders.

De KNSB heeft voor de diverse disciplines secties met elk een eigen bestuur. De secties zijn verantwoordelijk voor een goed verloop van de activiteiten in hun schaatsdiscipline en stellen jaarlijks een sectiebeleidsplan en begroting op. De secties organiseren tevens de landelijke wedstrijden en coördineren de regionale wedstrijden, zodat de wedstrijdplanning goed verloopt.