Lijsttrekker Jan Peter van der Sluis bij Radio IJsselmond

Op zaterdag 5 maart 2022 was onze lijsttrekker Jan Peter van der Sluis van de ChristenUnie te gast bij Radio IJsselmond om ons verkiezingsprogramma toe te lichten. 

Woningbouw en initiatief: “woonwijken 2030” 

Het gesprek ging over de noodzaak van versnelde woningbouw in de gemeente Kampen, iets waar de ChristenUnie al lang op inzet. Daaraan gekoppeld ons initiatief om van woonwijken meer te maken dan slechts een stapeling van stenen. Woonwijken moeten niet alleen een plek zijn om te wonen, maar ook om te kunnen ontspannen en genieten van groen en ontmoeting. Een plek waar voorzieningen dichtbij zijn. En dat is niet alleen belangrijk voor de stad, maar zeker ook in de kernen. 

Economie en initiatief: “OZB niet woningen” 

Van der Sluis benadrukte de noodzaak om naast onze ondernemers te staan. Een goed ondernemersklimaat is belangrijk, zodat het voor ondernemers aantrekkelijk is om zich hier te vestigen. Juist om die reden heeft de ChristenUnie een motie ingediend om een verhoging van de OZB voor bedrijven deels terug te draaien. We richten ons met name op ondernemers die werkgelegenheid creëren binnen de gemeente. Helaas is het in de afgelopen raadsperiode voor supermarkten mogelijk geworden om op zondag open te gaan, en de ChristenUnie is tegen verdere openstelling van winkels op zondag. We blijven ons inzetten voor de zondagsrust. 

Duurzame schepping en initiatief: “Kampen Plastic Vrij” 

In het kader van de energietransitie benoemde Van der Sluis de noodzaak dat we goed voor de schepping moeten zorgen. De huidige situatie in de wereld laat ook zien hoe belangrijk het is om af te stappen van het gas, en in te zetten op duurzame energieopwekking, zoals geothermie, warmtepompen, windenergie en zonnepanelen op daken. Het is noodzakelijk dat er voldoende budget is om dit te realiseren. Als we in deze transitie veel van inwoners verwachten, dan moeten we hen ook ondersteunen. Verder heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om van Kampen een plasticvrije gemeente te maken. 

Zorg voor elkaar en initiatieven: “Hospice en Kindergrafjes” 

Heel belangrijk is volgens Van der Sluis dat we omzien naar elkaar en voor elkaar klaar staan. De zorg voor inwoners in de gemeente moet goed geregeld zijn, zodat iedere inwoner de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. En als de gemeente verwacht dat mensen naar elkaar omzien, dan moeten we daarin wel ondersteuning bieden. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de huidige mantelzorgondersteuning en is van plan om hier de komende jaren verbetering in aan te brengen. Er moeten aanspreekpunten dichterbij de inwoner geregeld worden. Dit kan door middel van wijkraden, die weten wat er speelt in de wijk. Als ChristenUnie vinden we het realiseren van een Hospice en van Kindgrafjes in de gemeente heel belangrijk. Dit vanuit de gedachte dat ieder mens van heel oud, tot heel jong waardevol is, en een waardige plek verdient op deze wereld. 

Veiligheid en initiatief: “lachgas” 

Helaas bleek een half uur te kort om al onze speerpunten te benoemen voor de radio. Wat we ook hadden willen benoemen is onze inzet op veiligheid. Zo moeten we de overlast in met name de binnenstad tegengaan. Dit hebben we in de afgelopen jaren gedaan en het initiatief genomen om het gebruik van lachgas in het uitgaansleven tegen te gaan. Een belangrijk initiatief, maar er zijn meer zorgen en overlast. Daar blijven we ons ook in de komende jaren voor inzetten. 

Het hele gesprek is terug te luisteren via: https://uitzendinggemist.rtvijsselmond.nl/uitzendinggemist/program.php?programid=75&_ga=2.115271111.1502538557.1646395453-69659220.1646395453

Klikt u op de uitzending van zaterdag 5 maart 2022 om 10 uur. Het interview met de ChristenUnie is te beluisteren van 10:30 – 11:00 uur.