Nieuw Stadsarrangement voor vitale en toekomstbestendige binnenstad

Vandaag ondertekenden gedeputeerde Monique van Haaf en wethouder Bas Wonink een nieuw Stadsarrangement. Dankzij het eerste Stadsarrangement dat de provincie Overijssel, Kampen Partners en gemeente Kampen in 2019 afsloten is de basis gelegd voor een ontwikkelingsstrategie en een uitvoeringsprogramma. Dit nieuwe Stadsarrangement maakt het mogelijk om aan de slag te gaan met het uitvoeringsprogramma waarmee in de komende 5 tot 10 jaar concreet uitvoering gegeven wordt aan ambities, thema’s en vraagstukken uit de ontwikkelstrategie.

In het uitvoeringsprogramma zijn 11 concrete projecten beschreven die de binnenstad toekomstbestendiger en vitaal maken en houden.

Wethouder Binnenstad Bas Wonink: “Met het eerste Stadsarrangement is al veel in beweging gebracht. De basis is gelegd om de binnenstad toekomstbestendig en vitaal te houden. Nu gaan we aan de slag met de uitvoering ervan. Het zijn nog steeds grote uitdagingen. Samen met onze samenwerkingspartners zetten we hier de komende jaren de schouders onder. Fijn dat de provincie via de Stadsbeweging gemeenten en partners ondersteunt met kennis en financiële impulsen.”

Tekst gaat verder onder foto

Met dit Stadsarrangement stelt de provincie € 300.000,- beschikbaar om aan de slag te gaan met de volgende onderwerpen:

1. Aanpak 5-pleinengebied in de binnenstad van Kampen gericht op verbetering van de beleving en de ruimtelijke kwaliteit

We zetten in op het verbeteren van de inrichting van de Botermarkt, de herinrichting van de Nieuwe Markt inclusief de verplaatsing van de markt naar deze locatie en het verbeteren van de entree van de Vispoort.

2. Integraal gebiedsontwikkelingsplan ‘Bij de Bovenkerk’

Samen met alle stakeholders in dit gebied wordt ingezet op een integraal gebiedsontwikkelingsplan voor de kwaliteitsverbetering van dit gebied.

3. Kwaliteitsslag uitstraling Oudestraat

We willen pandeigenaren stimuleren de panden/gevels aan te pakken en we stimuleren de woonfunctie boven winkels. Daarnaast zetten we in op een vergroeningsplan voor de Oudestraat.

4. Versnellen transformatieproces in de binnenstad, om het kernwinkelgebied te versterken en de compactheid ervan te verbeteren

Dit werkt als katalysator voor andere ontwikkelingen in de transformatieopgave.

5. Parkeerdruk en parkeerverwijzing verbeteren

We zetten in op een integraal verkeers- en parkeerplan voor de toekomst, een korte termijn uitbreiding van extra parkeerplaatsen rondom de Koornmarkt en een onderzoek naar de invoering van een nieuw parkeerverwijssysteem rondom de binnenstad. Het doel is om hiermee het zoekverkeer te verminderen, de juiste ruimte te bieden aan autogebruikers (wie parkeert waar en met welk doel) en ook het gebruik van de fiets te stimuleren.

De ontwikkelingsstrategie en het uitvoeringsprogramma zijn te downloaden via de projectwebsite voor de ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’ – een samenwerkingsproject voor een vitale en toekomstbestendige binnenstad (www.dtnp.nl).

Meer informatie over de Stadbeweging via Stadsbeweging Overijssel – Provincie Overijssel.