Meer bloemen in Overijssel voor mens, plant en dier

Al sinds 2015 stimuleert Landschap Overijssel de aanleg van bloemrijke randen en bloemenweides. Dat doen we door het verspreiden van streekeigen zaaigoed. Samen met honderden deelnemers maken we Overijssel ieder jaar bloemrijker en zo dragen we bij aan een grotere soortenrijkdom. Doe jij ook mee? Dit jaar is er extra aandacht voor de Sallandse Heuvelrug en het Twentse Reggedal met in het bijzonder de gemeente Hellendoorn.

Waarom meer bloemen?

Bloemrijke plekken zijn belangrijk; insecten vinden er – in de bloeiperiode – nectar en stuifmeel, zoogdieren en vogels vinden er een plek om te rusten en te broeden. Na de bloei helpen de zaden veel dieren een koude winterperiode door. Ook kun je via bloemenrijke plekken mooie verbindingen maken tussen landschapselementen zoals een heg en een bomenrij, waar ook allerlei dieren en insecten van profiteren. Zo dragen bloemenranden en -weides bij aan onze soortenrijkdom en ze maken Overijssel natuurlijk mooier.

Doe je ook mee?

Ieder voor- en najaar organiseert Landschap Overijssel de collectieve inkoop van verschillende zaaimengsels die passen bij ons landschap. Wil jij ook een bloemenmengsel inzaaien? Meld je dan aan via Landschap Overijssel. Op de webpagina https://landschapoverijssel.nl/zaaigoedproject kun je tot en met 15 februari 2023 zaaigoed bestellen. Dit voorjaar heb je de keuze tussen een- of tweejarig bloemenmengsel. Deze laatste is het meest geschikt voor bemeste gronden.

Akkerranden en bloemenmengsels gemeente Hellendoorn

Na goede ervaringen met bloemenranden in Haarle, wordt het project dit jaar ook uitgerold in de gemeente Hellendoorn. Agrariërs en particulieren in Hellendoorn kunnen gratis bloemenzaad ontvangen en voor agrariërs is er een vergoeding voor gederfde inkomsten. Geïnteresseerd? Aanmelden kan tot en met 15 februari 2023 via landschapoverijssel.nl/project/akkerrandenproject-Hellendoorn

Let op: wie het eerst komt, wie het eerst zaait (het budget is beperkt).

Akkerranden en bloemenmengsels Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal

Ook op de Sallandse Heuvelrug en in het Twents Reggedal wordt de aanleg en het beheer van streekeigen bloemenranden gestimuleerd. Woon je in dit gebied? Dan ontvang je 25% korting op zaaigoed van Landschap Overijssel. Ook hier geldt: het budget is eindig, dus wie het eerst komt, wie het eerst zaait.