Tijdelijke crisisopvang van asielzoekers in hotel Zalkerbroek

Gemeente Kampen gaat tijdelijk asielzoekers opvangen in hotel Zalkerbroek, dat wordt ingericht als crisisnoodopvang. Vanaf 1 maart 2023 tot en met 30 juni 2023 neemt Kampen de groep ontheemden over die nu op een schip wonen in Genemuiden (gemeente Zwartewaterland). De Rijksoverheid dringt er al enige tijd bij gemeenten op aan locaties beschikbaar te stellen voor (crisis)noodopvang. Gemeente Kampen neemt op deze manier haar verantwoordelijkheid en wil zo ook solidair zijn met andere gemeenten in de regio.

Burgemeester Sander de Rouwe: “Met instemming van het college van burgemeester en wethouders heb ik besloten gehoor te geven aan het dringende appel dat al maanden klinkt. De asielzoekerscentra in Nederland hebben enerzijds te maken met instroom van nieuwe asielzoekers maar vooral ook met een gebrekkige doorstroming van statushouders; dat zijn mensen met een verblijfsvergunning die soms al maanden op een woning wachten. Door het gebrek aan woningen verblijven zij noodgedwongen langer in azc’s dan nodig. Deze ‘verstopping’ in de doorstroom, zorgt binnen en buiten de azc’s voor schrijnende situaties, zoals we in Ter Apel hebben gezien. Elke locatie die tijdelijk de nood kan verlichten, is dan ook welkom.”

Schip

Op de locatie hotel Zalkerbroek kunnen maximaal 84 personen terecht. De mensen die straks in hotel Zalkerbroek worden opgevangen, verblijven nu op een schip in Genemuiden (gemeente Zwartewaterland) en werden dáárvoor opgevangen in de gemeente Zwolle. Voor de begeleiding van de mensen is dagelijks een locatiemanager aanwezig. Samen met mensen van Wijz Welzijn wordt een programma voor dagbesteding opgezet. Ook wordt er gekeken naar een goede oplossing voor vervoer naar scholen en winkels. Scholieren die al in Zwolle naar school gingen, blijven dat ook doen. Zo wordt het onderwijsprogramma niet onderbroken.

Omwonenden

Omwonenden van het hotel zijn vandaag per brief over dit besluit geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatieavond. Daarbij zijn naast een vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wethouders ook de projectleider, locatiemanager, medewerkers van Wijz Welzijn en de politie aanwezig om vragen te beantwoorden.