N307 aankomend weekend gestremd voor auto- en vrachtverkeer

De Roggebotbrug is intussen in gebruik genomen door het wegverkeer en de scheepvaart en er wordt door de bouwcombinatie hard doorgewerkt om de eindsituatie te realiseren. Half juli willen we alle omliggende wegen gereed hebben en openstellen voor het wegverkeer. Om dit te realiseren, is een laatste volledige stremming nodig. Deze staat gepland van vrijdag 14 juli 19.00 uur tot maandag 17 juli 06.00 uur.

Auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid over Emmeloord, via de N50, A6 en N711 en over Elburg via de N50, A28 en N305. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en landbouwverkeer houden wel doorgang. Wel kan er enig oponthoud en/of extra reistijd zijn. In onderstaand figuur is de verkeerssituatie tijdens en na het weekend weergegeven.

Tijdens de weekendstremming voeren wij uiteenlopende werkzaamheden uit aan de N307 en omliggende wegen. In Flevoland wordt de ovatonde geasfalteerd en afgerond met de diverse aansluitingen op de N307. In Overijssel wordt de gehele deklaag aangebracht op de N307. Zie onderstaande afbeelding voor de verkeerssituatie vanaf 17 juli.