Dominee

Onze-Lieve-Heer heeft rare kostgangers, zo luidt een bekend gezegde. Een van die rare kostgangers is misschien wel de steenmarter. Een mooi diertje om te zien maar dat in onze woonwijken, zeker aan de rand van de stad, de nodige overlast kan veroorzaken.

Zo heb ik zelf ooit zo’n beestje in een spouwmuur gehad, waar het veel lawaai maakte. Ik moest oppassen dat het dier niet de gelegenheid kreeg er zijn nest te maken, want afgezien van de kans op de jongen die ze kunnen krijgen, slepen ze er ook hun prooi naartoe. ’t Kon gaan stinken van jewelste. Wij hebben de boel toen met sterk gaas laten afsluiten.

Een dominee uit Kampen, zo was te lezen in De Stentor van 15 maart, hoorde ook vreemde geluiden op zijn zolder. Na met een decoupeerzaag een gat gemaakt te hebben in het plafond, vond hij een jonge steenmarter die er lag te krijsen.

Hij heeft het diertje naar de dierenopvang Flappus gebracht. En nu citeer ik de krant: “Dominee vindt het een leerzame ervaring, zeker nu, tijdens de week van de schepping. Iemand die ik over de marter sprak zei: ‘die had je moeten verzuipen, die beesten zijn een plaag’. Daar wilde ik niets van weten. Deze marter is onderdeel van de schepping van de Heer, net als wij. Dat maakt dat ook dit een leven is waar we zorgvuldig mee moeten omgaan.” Einde citaat.

Dominee spreekt van een leerzame ervaring, zeker in de week van de schepping.

Begrijp ik het goed? Had hij anders gereageerd als het in die week niet over de schepping was gegaan? Dat moet haast wel, want wat als hij ’s nachts gekweld wordt door een mug? Vangt hij die dan en laat hij die elders los? En wat doet de dominee met de zilvervisjes in zijn badkamer, of met de luizen en neten in het haar van zijn schoolgaande kinderen?

Als we daarover eerlijk zijn tegen elkaar, kunnen we samen vast iets bedenken tegen de overlast die beschermde dieren – ooit waren ze onbeschermd – na verloop van tijd veroorzaken. Denk maar aan die steenmarters, wolven, dassen, ganzen, muizen en ratten.

Een dominee uit Kampen hoorde vreemde geluiden op zijn zolder. Foto: Peter Denekamp