Gemeente Kampen helpt inwoners dankzij subsidie met verduurzaming

Gemeente Kampen krijgt een subsidie van 300.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de Regeling Reductie Energiegebruik woningen (RREW). Het bedrag is beschikbaar voor in totaal 3.000 woningen, verdeeld over 2.100 huurwoningen en 900 koopwoningen.

Het geld uit de Regeling Reductie Energiegebruik woningen (RREW) is een stimuleringssubsidie om huurders en huiseigenaren te helpen met energie besparen. Met dit budget kunnen gemeenten projecten opzetten om inwoners te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Denk aan een vergoeding voor het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop. Ook kun je je cv-installatie laten inregelen, een quickscan van je huis laten uitvoeren of kiezen voor het volgen van een webinar over energiebesparing.

Wethouder Irma van der Sloot (duurzaamheid): “Fantastisch nieuws dat we met deze subsidie veel Kampenaren kunnen helpen met tips en praktische oplossingen om te verduurzamen. Investeren in verduurzaming is investeren in je huis én in een lagere energierekening. Uiteindelijk zie je dat dus ook terug in je portemonnee. Bovendien: wat we niet verbruiken aan energie, hoeven we ook niet op te wekken.”

De aanvraag is tot stand is gekomen in samenwerking met het gemeentelijk Energieloket Duurzaam Bouwloket. Gemeente Kampen ontvangt het toegekende budget in maart 2021, waarna de werking van de regeling verder bekend gemaakt zal worden via de website van www.duurzaambouwloket.nl/kampen.