Kampen krijgt eigen vaccinatielocatie

GGD IJsselland gaat een vaccinatielocatie aan het Burgemeester Berghuisplein in Kampen realiseren melden ze op de website. Dit als onderdeel van de voorbereiding op grootschalig vaccineren tegen corona.

Wanneer de GGD begint met vaccineren op deze locatie ligt aan de beschikbaarheid van vaccins. Op basis van de huidige verwachting is dat in april. De locatie wordt de komende weken in gereedheid gebracht en goed toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep.

Sebastiaan van Buuren, projectleider vaccinatie GGD IJsselland: “We zijn bezig met een enorme opschaling van de vaccinatie in onze regio in de komende maanden. De eerstkomende weken lijkt er nog maar beperkt vaccin beschikbaar te zijn, maar in de loop van de maanden wordt dat steeds meer. Bovendien kan het aantal te verwachten vaccins nog veranderen. We willen daarom op meerdere locaties klaar zijn om grote aantallen mensen te vaccineren.”

Burgemeester Bort Koelewijn: “Het zou teleurstellend zijn als er uitstel komt van de start van het vaccineren, maar dat ligt aan factoren waar GGD en gemeente geen invloed op hebben. We zijn blij dat we samen met GGD IJsselland in Kampen een geschikte plek hebben gevonden om een vaccinatielocatie neer te zetten. Wat het gemeentebestuur betreft staan alle seinen op groen. Als het eenmaal zover is, kan de locatie in Kampen binnen enkele dagen operationeel zijn. We zien ernaar uit dat het vaccineren ook hier kan gaan beginnen.”

De keuze voor gemeenten is gemaakt door te kijken naar de landelijke spreiding van vaccinatielocaties. De keuze voor locaties en de timing van de start van vaccinatie per locatie is een puzzel. De landelijke spreiding is belangrijk, zodat de locaties voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar zijn. Verder moet opschalen mogelijk zijn en is voor elke locatie voldoende medisch personeel nodig, zoals een toezichthoudende arts. Tot slot is het essentieel dat de locatie groot genoeg is om een paar honderd vaccins per dag te verwerken en zo verspilling te vermijden.

Bron: www.ggdijsselland.nl