CDA vraagt aandacht voor ondersteuning van zelfstandig ondernemers

De fractie van CDA Kampen heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de ondersteuning van zelfstandig ondernemers. Gemeenten hebben van het Rijk de opdracht en de middelen gekregen om per 1 januari van dit jaar aanvullende ondersteuning aan zelfstandigen te bieden. Het CDA wil graag van het college weten hoe de regelingen er in de gemeente Kampen uit gaan zien.

“De coronacrisis raakt onze samenleving hard. Zowel in sociaalmaatschappelijk als in economisch opzicht is dit een hele zware tijd”, zegt raadslid Jacolien van de Wetering. “Ondanks de verzachtende steunmaatregelen van het Rijk zijn er zelfstandig ondernemers die hun schulden zien oplopen. Wij vinden het van belang dat ondernemers door de gemeente Kampen zoveel mogelijk bijgestaan worden, omdat zij de dragers van de lokale economie zijn.”

Het CDA vindt dat de gemeente Kampen ondernemers met financiële problemen tijdig moet bereiken en voorkomen moet worden dat de schulden onnodig hoog oplopen voor hulp of steun wordt geboden. Ook wil het CDA graag weten waaruit de aanvullende ondersteuning aan zelfstandigen in onze gemeente bestaat en of de gemeente Kampen klaar is om zelfstandigen te ondersteunen en te voorzien van advies over nieuwe inkomstenbronnen en hulp bij een heroriëntatie op de arbeidsmarkt.