Informatiebijeenkomst toekomstaanpak binnenstad

Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen nodigt alle bewoners van de binnenstad uit voor een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 24 februari om 20.30 uur.

In Kampen wordt hard samengewerkt om onze binnenstad aantrekkelijk en vitaal te houden. Door de opkomst van webwinkels en het veranderend koopgedrag van de consument, heeft Kampen helaas ook te maken met toenemende leegstand in de binnenstad. De aanhoudende coronacrisis versterkt dit.

De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente nauw samenwerken, is daarom gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. Het doel is om de winkels in de binnenstad meer te clusteren en de aanliggende straten/gebieden een andere functie te geven.

Dit project wordt ondersteund door de provincie Overijssel. Adviesbureau DTNP, gespecialiseerd in de aanpak van centrumgebieden, voert het uit.

Inmiddels is een eerste concept idee uitgewerkt. Hierna wordt een uitwerking gemaakt van waar we heen gaan en vervolgens hoe we dat gaan doen. Voordat deze vervolgstappen gezet worden, horen we graag eerst wat u van het concept vindt.

Denkt u met ons mee?

De presentatie is online. Het is daarom noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kan door een e-mail met uw naam te sturen naar l.hoksbergen@kampenpartners.nl(link stuurt een e-mail). U ontvangt kort voor de bijeenkomst de link naar de online bijeenkomst.

Meer informatie

Via de projectwebsite www.dtnp.nl/kampen(externe link) zijn de presentaties en andere informatie na afloop terug te vinden. U kunt via deze website ook een reactie op de plannen geven.