22 februari start herstelwerkzaamheden N307

De huidige asfalttoplaag die in 2019 op de Hanzeweg is aangebracht valt op sommige plekken uit elkaar. Hierdoor ontstaan over een afstand van 1,6 kilometer gaten in het wegdek. De provincie heeft de eerste gaten met koud asfalt opgevuld. Dit bleek geen structurele oplossing te zijn en door de wisselende weersomstandigheden en de inwerking van strooizout verergerde de situatie. Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen en verdere schade aan de weg en voertuigen te voorkomen, is op 24 december besloten om de rijstrook van Dronten richting Kampen af te sluiten. Er zijn asfaltboringen uitgevoerd om de oorzaak van de problemen te achterhalen en te kunnen bepalen welk herstelwerk exact nodig is. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek werd gelijk gestart met de aanbesteding en het selecteren van een aannemer. 

Wanneer wordt het wegdek hersteld?
Op maandag 22 februari wordt definitief gestart met de herstelwerkzaamheden. De voorlopige planning is dat het werk gereed is op vrijdag 26 februari (onder voorbehoud van de weersomstandigheden).

Omleidingsroute
Tijdens de werkzaamheden geldt een omleidingsroute via de Biddingringweg, Elburgerweg en Drontermeerdijk. Zijwegen zoals de Hondweg, Ketelweg en Oudebosweg worden tijdens de werkzaamheden afgesloten. Aanwonenden van deze wegen kunnen omrijden via de Elburgerweg of Vossemeerdijk. Het fietspad dat loopt tot de Hondweg en de parallelweg blijven beschikbaar voor het brom-, fiets- en agrarisch verkeer. Ook de bushaltes bij de rotonde Roggebot blijven bereikbaar en vanaf daar vervolgt de bus zijn route over de parallelweg. Alternatieve routes voor doorgaand verkeer van en naar de polder zijn de A50/A6 of N302 Knardijk/Ganzenweg.

Weggebruikers moeten rekening houden met extra vertraging bij de kruising Elburgerweg/Drontermeerdijk. De Elburgerbrug wordt deels afgesloten in verband met reeds gepland groot onderhoud. Overdag staan er van 6.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds vier verkeersregelaars op de kruising die het verkeer gaan regelen. ’s Avonds en ’s nachts wordt het verkeer geregeld door verkeerslichten. Deze situatie wordt dagelijks gemonitord door zowel de aannemer als door medewerkers van de provincie.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Omleidingsroute

Hoe kon het asfalt zo snel na het onderhoud in 2019 alweer kapot gaan?
In 2019 is alleen de toplaag van het asfalt vervangen. Vooraf zijn asfaltboringen uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf hieruit bleek dat de onderlaag van het asfalt niet vervangen hoefde te worden. Nadat de toplaag was gefreesd, werd dit bevestigd na een visuele controle. Onderzocht wordt in hoeverre de aannemer die in 2019 de Hanzeweg heeft geasfalteerd, fouten heeft gemaakt. Als blijkt dat de aannemer fouten heeft gemaakt, zal deze hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Passende verkeersmaatregelen
De provincie past de richtlijnen toe die gelden voor bij werk in uitvoering passende verkeersmaatregelen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het CROW, hét kennisinstituut voor o.a. infrastructuur en verkeer & vervoer, worden landelijk toegepast en zijn bewezen veilig. Deze voorzieningen zoals voorgeschreven door de CROW dienen onder andere om automobilisten op de gewijzigde situatie te attenderen. De voorzieningen nemen de verantwoordelijkheid niet over.

Daarnaast worden er door de provincie, aanvullend op deze richtlijnen, op werkdagen overdag verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen en is de halfzijdige wegafzetting verlicht door zes tijdelijke lichtmasten, waardoor de gewijzigde situatie ook in de avonduren goed zichtbaar is. Verder zijn er twee tekstwagens geplaatst op ruime afstand van de afzetting met een waarschuwende tekst én extra borden met een tijdelijke verlaagde maximumsnelheid van 50 kmh. Uiteindelijk is het gedrag van automobilisten om ongelukken te vermijden allesbepalend.

Bron: Provincie Flevoland