Jonge Overijsselse Statenleden willen Bindend Correctief Referendum!

Een bindend correctief referendum in Overijssel. Dat is de wens van zes jonge Statenleden in de Provinciale Staten van de partijen PVV, SP, D66, OCL, FMO en FVD. Inwoners van onze provincie moeten als het aan hun ligt namelijk de mogelijkheid krijgen om het laatste woord te hebben bij provinciale besluiten en zo waar nodig aan de handrem kunnen trekken.

Uniek initiatief
Het voorstel van de Statenleden wordt tijdens de Provinciale Statenvergadering van 3 maart overhandigd aan de Commissaris van de Koning. Het is voor het eerst dat het bindend correctief referendum op de politieke agenda staat in Overijssel.

Jonge Statenleden
Het is daarbij ook voor het eerst dat de jonge Statenleden op deze manier samenwerken. Naast de initiatiefnemer Statenlid Joeri Pool (PVV) wordt het voorstel mede-ingediend door de Statenleden Simon Zandvliet (SP), Kyra Selles (D66), Stijn Hesselink (OCL), Chilion Snoek (FMO) en Andreas Bakir (FVD).

Statenlid Kyra Selles: ‘Waar we merken dat de afstand tussen politiek en inwoners de laatste tijd niet alleen fysiek, maar ook gevoelsmatig groeit, blijft het ontzettend belangrijk om juist inwoners de mogelijkheid te bieden om aan de handrem te trekken bij politieke besluiten. Het referendum is een van de instrumenten die wij hiervoor in willen zetten. De politiek is natuurlijk te belangrijk om alleen aan politici over te laten.’

Bindend Referendum
De initiatiefnemers willen de kloof tussen de provinciale politiek en de Overijsselse inwoner verkleinen. Dit kan worden bewerkstelligd door de mogelijkheid te creëren van het houden van een bindend correctief referendum. Inwoners wordt zo de mogelijkheid geboden om concrete invloed uit te oefenen op provinciale besluitvorming.

Het kunnen houden van een bindend correctief referendum geeft elke inwoner de kans om provinciaal beleid te kunnen wijzigen. Een aanvraag tot het houden van een bindend correctief referendum kan worden ingediend als een aantal mensen gelijk aan 1000 of meer zijn of haar handtekening zet onder de aanvraag. Voldoet de aanvraag aan de gestelde eisen, dan moet een definitief verzoek worden ingediend, dat wordt ondersteund door tenminste 3% van het aantal kiesgerechtigden in Overijssel.

Tekst gaat verder onder foto

Initiatiefnemers referendum Overijssel

Statenlid Simon Zandvliet: ‘Het werk dat in de Tweede Kamer is verzet om een bindend referendum mogelijk te maken, moeten we nu provinciaal doorzetten. Het referendum moet een basisrecht worden in onze democratie.’

Statenlid Stijn Hesselink: ‘De inwoners van Overijssel moeten uiteindelijk het laatste woord kunnen hebben.’

Wordt het referendum gehouden, dan is de uitslag van het referendum geldig bij een opkomstpercentage van 30% van het aantal kiesgerechtigden in Overijssel. Indien dat zo is, wordt het besluit daarop aangepast.

Een bindend correctief referendum kan alleen aangevraagd worden op een statenvoorstel dat behandeld wordt in Provinciale Staten of recent behandeld is en daarmee geschikt is voor een referendum.

Initiatiefnemer Statenlid Joeri Pool: ‘Het is prachtig dat zoveel partijen zich nu inzetten voor een echt referendum waardoor inwoners het laatste woord kunnen krijgen. Een referendum is hard nodig in Overijssel om de hoge heren in het provinciehuis tot de orde te kunnen roepen!’

Vervolg
Of het referendum er komt, is nog niet zeker. Na de overhandiging aan de Commissaris van de Koning zal het college met een reactie komen op het voorstel, waarna het politieke debat in de provinciale politiek zal plaatsvinden.