Een stap voorwaarts in ontwikkeling campus Ichthus College

De gemeente Kampen heeft de verplichting om passend onderwijs te realiseren en om bewegen en sport te stimuleren. De basis hiervoor is een kwalitatief goed aanbod van onderwijshuisvesting en sportaccommodaties. Samen met Landstede Groep en volleybalvereniging Reflex verkent de gemeente de mogelijkheden om een nieuwe campus Ichthus College met daarbij een nieuwe sporthal te realiseren. De eerste fase van de aanbesteding, het maken van een voorselectie van architecten, start in maart. Deze aanbesteding is door Landstede Groep opgezet en de gemeente participeert hierin via gezamenlijk opdrachtgeverschap.

De middelbare schoollocatie Ichthus College aan de Jan Ligthartstraat is verouderd en aan grondige renovatie of nieuwbouw toe. De sporthal waar volleybalvereniging Reflex nu is gehuisvest, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Landstede Groep, gemeente Kampen en volleybalvereniging Reflex hebben daarom een aantal jaren geleden de samenwerking gezocht om te onderzoeken of er een nieuwe campus Ichthus College aan de Jan Ligthartstraat gerealiseerd kan worden. De nieuwe campus bestaat dan uit twee onderdelen, een nieuw schoolgebouw waar het Ichthus College in gehuisvest wordt en een nieuwe sporthal. De nieuwe sporthal wordt tijdens schooluren gebruikt voor bewegingsonderwijs door leerlingen van het Ichthus College en leerlingen van nabijgelegen basisscholen. Buiten schooluren wordt de sporthal gebruikt door volleybalvereniging Reflex. Het college stemde begin maart in met het starten van de eerste fase van de aanbesteding voor het ontwikkelen van het nieuwe campusplan Ichthus College. Deze fase bestaat uit het maken van een voorselectie van architecten die het plan voor de nieuwe campus in de toekomst kunnen realiseren.

Aanscherping plannen
De plannen rondom de nieuwe campus Ichthus College zijn niet geheel nieuw. Tijdens een informatieavond op 29 juni 2019 zijn de eerste plannen al aan de gemeenteraad toegelicht. De raad heeft zich destijds positief uitgesproken over de optie (ver)nieuwbouw Ichthus College en nieuwbouw sporthal Reflex aan de Jan Ligthartstraat op de huidige locatie van het Ichthus College. De afgelopen periode is duidelijk geworden dat met een paar aanpassingen op deze locatie een beter plan voor zowel onderwijs, sport als woonomgeving kan worden gerealiseerd. De samenwerkende partners werken dit de komende periode verder uit.

Tijdelijke huisvesting
Als de nieuwe campus gebouwd gaat worden, zal er tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van het Ichthus College gezocht moeten worden. Landstede Groep en de gemeente zijn momenteel meerdere opties aan het verkennen. Een van de mogelijke opties om te onderzoeken is of deze tijdelijke huisvesting in de voormalige HBS aan het Engelenbergplantsoen zou kunnen plaatsvinden.

Vervolg
De publicatie van de voorselectie van architecten wordt 4 maart 2021 geplaatst. In mei 2021 start het vervolg in de aanbesteding om een architect te selecteren voor het ontwerpen van het plan, de zogeheten gunningsfase. Omwonenden worden in het proces van het ontwerp meegenomen.
Over de voortgang van het plan campus Ichthus College wordt de gemeenteraad geïnformeerd tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. In april volgt een informatieavond voor bewoners en andere belanghebbenden. Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over het proces en de planning.