Sollicitatie nieuwe burgemeester kan beginnen, gemeenteraad stelt profiel vast

In een speciale vergadering heeft de gemeenteraad in aanwezigheid van de commissaris van de Koning dhr. Ir. A.P. Heidema op donderdag 25 maart de profielschets voor een nieuwe burgemeester voor de gemeente Kampen besproken en vastgesteld. Daarmee kan de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester nu van start. De commissaris van de Koning zal de vacature openstellen vanaf maandag 29 maart 2021.

Inwoners van de gemeente Kampen konden meedenken over de gewenste eigenschappen van de nieuwe burgemeester. Ruim 1.400 inwoners hebben de inwonerspeiling ingevuld. De uitkomsten daarvan zijn als samenvatting opgenomen in de profielschets. ‘Toekomstgericht samenwerken’ is volgens inwoners een van de criteria voor de nieuwe burgemeester. Tegelijkertijd geven de uitkomsten aan dat de nieuwe burgemeester – wanneer de situatie daarom vraagt – in staat moet zijn om duidelijke grenzen te stellen en op te treden Ook benadrukt de meerderheid van de inwoners het belang van goed contact met bestuurders in de regio.

Meer dan Hanzestad

“Ons verleden als Hanzestad is iets om trots op te zijn. Maar Kampen is zoveel meer. En: er kán nog zoveel meer. Als gemeente met ruim 54.000 inwoners kiezen we daarom een toekomstgericht perspectief. Onze nieuwe burgemeester inspireert en stimuleert om hieraan vanuit een zelfbewuste visie vorm te geven. In de stad. Met de regio. We zoeken een toegankelijke verbinder en energieke bestuurder die met ons de koers bepaalt, die samenwerking aanjaagt en die Kampen met ambitie in positie brengt”, zo staat in de profielschets te lezen.

Tekst gaat verder onder foto

Commissaris van de Koning, de heer ir. A.P. Heidema en Jan Willem Schutte Foto: Klaas Bisschop

De profielschets is uitvoering besproken met de commissaris van de Koning, de heer ir. A.P. Heidema. Hij was samen met de kabinetschef tijdens de vergadering aanwezig. Daardoor heeft dhr. Heidema uit de eerste hand informatie gekregen over de achtergronden van de profielschets. Daarmee kan hij goede ondersteuning bieden aan de vertrouwenscommissie in het selectieproces voor een burgemeester.

Vertrouwenscommissie

Nadat burgemeester Koelewijn zijn vertrek heeft bekendgemaakt, is vanavond ook een vertrouwenscommissie ingesteld om de komst van een nieuwe burgemeester voor te bereiden. Deze vertrouwenscommissie bestaat uit raadsleden uit alle fracties en adviseurs vanuit college, griffie en organisatie. De vertrouwenscommissie heeft de profielschets, de verordening op de vertrouwenscommissie en het voorstel voor de benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie opgesteld. Ook deze stukken zijn in de afgelopen raadsvergadering bekrachtigd.

Door de negen fracties uit de gemeenteraad zijn de volgende raadsleden aangewezen als lid van de commissie:

dhr. J.W. Schutte (ChristenUnie), dhr. M.M. Koster (Gemeente Belang Kampen), mevr. E.J. van de Wetering (CDA), dhr. B. van den Belt (SGP), mevr. J.H. Jansen (GroenLinks), mevr. M.B. Spijkerman (VVD), dhr. A.J. Boddeus (Kampen Sociaal), dhr. M. Haveman (PvdA) en dhr. G.H. Wijnja (D66). Wethouder J.P. van der Sluis is door het college afgevaardigd als adviseur en griffier H.A. van der Meulen, adjunct-griffier M.E. Veldhoen en gemeentesecretaris N. Middelbos bieden ambtelijke ondersteuning aan de commissie. Alleen de raadsleden hebben stemrecht in de commissie.